logo itpoint.cz

O bariérách v užívání internetu lidmi se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením jsou v důsledku svého handicapu při využívání internetu v nerovném postavení vůči lidem bez postižení. O tom, jak tyto bariéry odstraňovat a jak naopak učinit z internetu nástroj umožňující lepší uplatnění lidí s postižením v zaměstnání i životě, bude jednat konference INSPO - Internet informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 13. března v Kongresovém centrum Praha.

Lidé se zdravotním postižením jsou v důsledku svého handicapu při využívání internetu v nerovném postavení vůči lidem bez postižení. O tom, jak tyto bariéry odstraňovat a jak naopak učinit z internetu nástroj umožňující lepší uplatnění lidí s postižením v zaměstnání i životě, bude jednat konference INSPO - Internet informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, která se uskuteční v sobotu 13. března v Kongresovém centrum Praha jako jedna z hlavních událostí Března - měsíce internetu.

Organizátoři z BMI sdružení, AISO a Křižovatky očekávají více než 100 účastníků, kteří se po jednání v plénu rozdělí do dvou sekcí. První je zaměřena na tvorbu přístupného webu, hlavním mluvčím bude Shadi Abou-Zahra, evropský specialista konsorcia W3C pro přístupný web. Dále se zájemci seznámí s novými pravidly projektu Blind Friendly Web, podle kterých Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých hodnotí webové stránky na přístupnost pro zrakově postižené.

Zatímco mezi dospělými občany ČR bez zdravotního omezení 38 % používá Internet, mezi lidmi s dlouhodobě trvající nemocí či zdravotním postižením je to pouze 14 %. Sekce věnovaná Internetu a zaměstnávání se proto bude zabývat možnostmi zvyšování počítačové gramotnosti lidí s postižením a konkrétními projekty, které se snaží pomocí informačních technologií zlepšit jejich nerovné postavení. Osoby se změněnou pracovní schopností představovaly koncem ledna 2004 plných 13 % všech nezaměstnaných. Jestliže na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 13,7 uchazeče, volných pracovních míst pro občany se změněnou pracovních schopností bylo jen 1344 a na každé z nich připadlo 52,9 uchazeče.

Díky představitelům evropských organizací ERIS@ a ISDAC se účastníci konference budou moci seznámit také s tím, jak se v ostatních evropských zemích potýkají s uplatněním lidí s postižením v informační společnosti. Dozvědí se rovněž o výsledcích projektu Vysočina bez bariér, který vznikl bezprostředně po loňské prezentaci evropského projektu PRELUDE na konferenci INSPO díky zapojení Krajského úřadu Vysočina a BMI sdružení do PRELUDE. Spočívá v popisu bezbariérového přístupu na vybraná místa na území Vysočiny, který zpracovávají a do vytvořené internetové aplikace vkládají sami lidé s tělesným postižením.

Ke srovnání přístupu České republiky a zemí Evropské unie k začleňování lidí se zdravotním postižením přispěje vystoupení předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR Václava Krásy, který představí aktuální i připravované aktivity v ČR.

"V loňském roce jsme na konferenci INSPO poznali, jakou pozitivní roli může hrát internet v životě lidí se zdravotním postižením, byla to pro nás zajímavá zkušenost. Proto jsme se rozhodli opět stát hlavními partnery konference," uvedl Milan Mačuga ze společnosti ABEL Computer. Díky této firmě a podpoře LMC, která je hlavním partnerem sekce Tvorba přístupného webu, organizace ERIS@ a dále Kongresového centra Praha, společností Aramark a Guarant Ltd. může být účast na konferenci zdarma. Zaregistrovat se ještě lze na stránkách www.brezen.cz, zajištěno je nejen tlumočení z angličtiny, ale také pro neslyšící. Přímý přenos z konference se uskuteční na http://live.atlas.cz.

Konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami je jednou z hlavních akcí projektu Březen - měsíc Internetu. Organizátorem jeho 7. ročníku je BMI sdružení, záštitu poskytl primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, hlavními partnery jsou Česká pošta, DIGI TRADE, Stavební spořitelna České spořitelny, projekt PRELUDE, mediálními partnery Atlas.cz, ČTK, Český rozhlas, Právo, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications, odborným partnerem ICZ.

BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje Internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Jeho projekt Měsíc Internetu 2000 se umístil ve finále soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.

BMI

Článek ze dne 9. března 2004 - úterý