logo itpoint.cz

O krok před konkurencí

Za účasti místopředsedů obou komor Parlamentu ČR, ministrů a dalších významných hostů zahájil v pondělí předseda vlády ČR Stanislav Gross čtrnáctý ročník veletrhu Invex. Poprvé se v době a místě konání veletrhu uskutečnilo pravidelné zasedání vlády a jak premiér Gross zdůraznil, nešlo o náhodu.

Za účasti místopředsedů obou komor Parlamentu ČR, ministrů a dalších významných hostů zahájil v pondělí předseda vlády ČR Stanislav Gross čtrnáctý ročník veletrhu Invex. Poprvé se v době a místě konání veletrhu uskutečnilo pravidelné zasedání vlády a jak premiér Gross zdůraznil, nešlo o náhodu. Zasedání bylo v souladu s programovým prohlášením vlády z letošního srpna, v němž se vláda přihlásila k myšlence podpory a rozvoje informační společnosti jako důležitého nástroje pro rozvoj vzdělanosti, ekonomiky a služeb veřejné správy.

"Česká republika patří k nejvyhledávanějším destinacím pro přímé zahraniční investice. Investoři oceňují zejména systém vzdělávání, kvalifikovanou pracovní sílu a také investice do informačních a telekomunikačních technologií (ICT). Západoevropské země investují do ICT průměrně 3,3 % HDP, země střední a východní Evropy o celé procento méně. Naproti tomu Česká republika s investicemi ve výši 4 % HDP tedy evropský průměr převyšuje a potvrzuje snahu vytvořit zde prostředí s maximálně rozvinutou infrastrukturou," uvedl premiér Gross. Premiér také ocenil zájem zahraničních vystavovatelů, jejichž účast na veletrhu Invex se zvýšila o 20 %. Odráží to podle něj celkový zájem zahraničních firem o český trh.

Generální ředitel a. s. Veletrhy Brno Jiří Škrla ve svém vystoupení připomněl dlouhý vývoj, kterým veletrh Invex prošel. "Invex začínal v době, kdy počítače měl málokdo a málokdo jim také rozuměl. Zdárně podpořil boom v telekomunikacích, dal impuls pro rozvoj systémové integrace. Dnes přichází s novou jasnou strategií. Cílem veletržní prezentace už není image firem, letošní ročník je veletrhem produktů," uvedl Jiří Škrla. Zdůraznil také, že Invex nekopíruje zahraniční vzory, ale jde vlastní cestou. Je dnes nejvýznamnějším veletrhem tohoto zaměření v nových členských zemích EU, což je v době, kdy jiné světové ICT veletrhy prožívají krizi, velmi pozitivní. Stoupající tendenci veletrhu vysvětlil Jiří Škrla novinkami, které Invex přináší a také změnami ve struktuře vystavovatelů. "Zvýšil se zájem mobilních operátorů a širší je například i prezentace podnikových informačních systémů. Progresi veletrhu dává také propojení kmenových informačních technologií se spotřební elektronikou a digitální zábavou, které poprvé zaplňují samostatné pavilony. Jsem přesvědčen, že zásluhou Invexu se Brno a jeho region mohou v budoucnosti stát obdobou amerického Silicon Valley," uvedl Škrla.

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář ve svém projevu zhodnotil vývoj, kterým obor ICT v posledních letech prošel. "Počet uživatelů internetu se měří různými způsoby. Podle údajů Evropské unie patřila České republice v loňském roce čtvrtá příčka mezi novými členskými zeměmi EU. Důležitější jsou však trendy. Jakkoli ještě pokulháváme za vyspělými evropskými zeměmi, trend, který je v ČR nastaven, je jednoznačně pozitivní," uvedl Mlynář. Na ilustračním grafu také ukázal, jak se České republice daří zvyšovat podíl ICT sektoru na HDP, takže bude splněn cíl vlády dosáhnout do roku 2006 šestiprocentního podílu. Jeho slovenský protějšek, ministr dopravy, pošt a komunikací Slovenské republiky Pavol Prokopovič, naopak připustil, že rozvoj ICT technologií je na Slovensku zatím málo dynamický. Slovenská vláda však již podnikla kroky, které by tento stav měly změnit. "V oblasti vzdělávání v oboru ICT má Slovenská republika dlouholetou tradici. Důkazem jsou ceny, které slovenští studenti získávají v zahraničních soutěžích. Jsou základem pro budoucí rozvoj tohoto sektoru na Slovensku," vyjádřil naději ministr Prokopovič. Ocenil také uspořádání Slovenského národního dne na veletrhu Invex, který tak jasně potvrzuje vysokou účast slovenských firem, jejich význam a odbornost.

Vysokou úroveň veletrhu a jeho prestižní postavení v Evropě potvrdili ve svých projevech také další dva hosté, viceprezident společnosti Microsoft pro Evropu, Střední východ a Afriku Jan Mühlfeit a CEO společnosti Tenovis David Winn.

Invex

Článek ze dne 12. října 2004 - úterý