logo itpoint.cz

Odborná konference o elektronickém businessu a telekomunikacích

Ve dnech 17. - 18.5. 2004 se koná v pražském hotelu Anel prestižní konferenci eTIME, kterou oficiálně zaštiťuje ministr informatiky Vladimír Mlynář. Cilem akce je podat ucelený přehled o technických, ekonomických a legislativních změnách v oblasti ICT technologií a elektronického obchodu. Náplň přednášek je volena tak, aby oslovila odborníky z oblastí poskytovatelů telekomunikačních služeb, jejich uživatelů, profesionály informačních technologií, stejně tak jako specialisty a potenciální zákazníky z oblastí finančnictví, průmyslu, obchodu a státní správy, kteří bezprostředně s těmito technologiemi a systémy pracují nebo projektují jejich implementaci v budoucnosti.

Ve dnech 17. - 18.5. 2004 se koná v pražském hotelu Anel prestižní konferenci eTIME, kterou oficiálně zaštiťuje ministr informatiky Vladimír Mlynář.

Přednášky konference eTime 2004 jsou sestavovány s cílem podat ucelený přehled o technických, ekonomických a legislativních změnách v oblasti ICT technologií a elektronického obchodu. Náplň přednášek je volena tak, aby oslovila odborníky z oblastí poskytovatelů telekomunikačních služeb, jejich uživatelů, profesionály informačních technologií, stejně tak jako specialisty a potenciální zákazníky z oblastí finančnictví, průmyslu, obchodu a státní správy, kteří bezprostředně s těmito technologiemi a systémy pracují nebo projektují jejich implementaci v budoucnosti.

Účastníci by měli získat rozšířenou představu o možnostech a profitech, vyplývajících z penetrace informačních a komunikačních technologií v tuzemských podnicích i správních a finančních institucích.

Pořadatelé konference nabízejí mimořádný bonus pro všechny, kteří se přihlásí do 30. 4. 2004. Pro účastníky, kteří svou přihlášku odešlou do tohoto termínu, je vložné 4 700 Kč (4 935 Kč včetně DPH). Od počátku května je cena vložného stanovena na 5 200 Kč (5 460 Kč vč. DPH). Vložné zahrnuje kompletní náklady spojené s účastí na konferenci, a to včetně stravování, společenského večera a sborníku konference. Ubytování v ceně zahrnuto není.

Konferenci pořádají společně vydavatelství časopisů o informačních technologiích IDG Czech, a.s., které vydává týdeník Computerworld a měsíčníky Business World, PC World a GameStar, a vydavatelství časopisů o telekomunikačních technologiích CNG, s.r.o., které vydává měsíčníky Convergence a Sdělovací technika.

V uplynulém ročníku se konference Fórum eTime zúčastnilo na 260 odborníků z resortů finančnictví, dopravy a spojů, z konzultačních firem, z průmyslových podniků, státní správy, velkých distribučních řetězců a ze sektoru utilit.

Další detaily naleznete ZDE.

Kontakt na organizátory :

IDG Czech a. s., Computerworld
Seydlerova 2451/11
158 00 Praha 5 
Tel. : 257 088 111
Fax : 257 088 174

CNG s. r. o., Convergence
Jeseniova 40/2628
130 00 Praha 3
Tel. : 271 770 485
Fax : 271 770 486

eTIME

Článek ze dne 16. dubna 2004 - pátek