logo itpoint.cz

Odborný seminář - Dopady členství České republiky v Evropské unii

Účelem semináře, který se koná 26.5. 2004 v Praze, bude opětovně vyslechnout relevantní a fundované názory předních odborníků a vedoucích zástupců provozovatelů sítí a služeb elektronických komunikací v České republice a poskytnout dostatek fundovaných podkladů ke splnění úlohy na úseku finální přípravy českého práva na nové prostředí po přístupu ČR k Evropské unii.

V červnu a červenci loňského roku uspořádala Česká asociace kompetitivních komunikací s partnery a pod patronací Ministerstva informatiky České republiky sérii tří odborných seminářů k přípravě právní úpravy elektronických komunikacích. Tato setkání se ukázala být velmi úspěšnými a také vyhledávanými a proto se ČAKK rozhodla ve spolupráci s advokátní kanceláří Linklaters a pod patronací Evropské asociace kompetitivních komunikací (ECTA) uspořádat.

Účelem semináře bude opětovně vyslechnout relevantní a fundované názory předních odborníků a vedoucích zástupců provozovatelů sítí a služeb elektronických komunikací v České republice a poskytnout dostatek fundovaných podkladů ke splnění úlohy na úseku finální přípravy českého práva na nové prostředí po přístupu ČR k Evropské unii.

V tomto ohledu je období po 1. květnu 2004 kritické. Tvoří se nové právní prostředí pro zajišťování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení, v novém postavení a úloze začne působit státní regulační komunikační úřad (o něm jsme zevrubně debatovali při prvním semináři ČAKK dne 9. června 2003), sektor elektronických komunikací bude podle pravidel soutěžního práva zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, český právní řád musí důrazně prosadit koncepci nápravných právních prostředků ("remedies") atd.

To vše nás vede k závěru, že – již s předpokládanou dostatečnou znalostí obsahové stránky předpisového rámce elektronických komunikací 2003 – musíme také hledat cesty ke správným procesním postupům a vzájemným vazbám mezi regulátorem a ostatními složkami státní správy a v neposlední řadě též hledat způsoby, jak reagovat na události citlivé na stav a úroveň hospodářské soutěže.

Za tím účelem seminář, na než Vás nyní zveme, pořádáme. Jejich organizátoři mají společný zájem přispět fundovaně a odborně k potřebné výměně názorů v rozhodujícím období, které bude důležité jak pro státní správu, tak – především – pro sektor elektronických komunikací z hlediska přípravy dobré právní úpravy pro podnikání v tomto segmentu hospodářství.

Je tedy nesmírně důležité, aby se seminářů aktivně zúčastnili také vedoucí pracovníci sektoru elektronických komunikací, kteří mohou fundovaně přispět k formování společných názorů sektoru vůči státní správě.

Seminář se koná dne 26. května 2004 od 09:00 hod. (registrace účastníků proběhne od 08:30 do 09:00) v zasedacím sále Linklaters, Myslbek, Na Příkopě 19, v Praze 1.

Účast potvrďte do 21. května 2004 - kontakt :

Česká asociace kompetitivních komunikací

Článek ze dne 18. května 2004 - úterý