logo itpoint.cz

Odborný seminář IP telefonie, konvergence hlasových a datových sítí

Jednodenní dborný seminář, který se koná 29. dubna v pražském hotelu Diplomat Praha, je určen pro IT manažery a konzultanty, právce IS, vedoucí útvarů informatiky a servisních oddělení, vedoucí IT projektů, ředitele IS/IT a firemní management.

Jednodenní dborný seminář, který se koná 29. dubna v pražském hotelu Diplomat Praha, je určen pro IT manažery a konzultanty, právce IS, vedoucí útvarů informatiky a servisních oddělení, vedoucí IT projektů, ředitele IS/IT a firemní management.

 odborný seminář

Úvod do tématiky

V mnoha společnostech je dnes v době útlumu v telekomunikacích vidět jistou nechuť k investicím do komunikační infrastruktury. Nicméně, nové komunikační technologie na bázi IP si své místo na trhu nacházejí a investice do konvergence podnikové sítě přinášejí nesporné výhody jako bezpečnost a rychlou návratnost investic, lepší zhodnocení nákladů na komunikaci, vynikající spolehlivost a uživatelská přívětivost.

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E

09:00 - 10:00 - registrace
10:00 - 10:05 - úvodní slovo / Stanislav Kužel, šéfredaktor časopisu Professional Computing
10:05 - 10:55 - hlasové služby v paketových sítích - případová studie : reálné nasazení VoP / Martin Havlíček
10:55 - 11:40 - rozšířené služby na IP telefonii / Tomáš Ošťádal, Avaya Czech Republic
11:40 - 11:50 - přestávka na kávu
11:50 - 12:35 - nová generace služeb na IP telefonii / Ing. Peter Pauhof, Nortel Networks
12:35 - 13:30 - oběd
13:30 - 14:15 - razatní nástup IP telefonie a integrace videotelefonie / Jaroslav Martan, CISCO Systems Engeener
14:15 - 15:00 - IP uživatelské prostředí - jednotící element / Marek Holešovský, NextiraOne
15:00 - 15:15 - přestávka na kávu
15:15 - 16:00 - nové technologie v segmentu IP telefonie / Pavel Chlupáček, Unient Communications
16:00 - 16:45 - IP telefonie pro střední a menší podniky / Tomáš Křešťák, Intercom Systems
16:45 - 17:15 - Normy a protokoly pro IP telefonii (RTP, H323, SIP atd.) / Ing. Rita Pužmanová, CSc.
17:00 - panelová diskuse účastníků na téma "VoIP technologie a IP telefonie v teorii a praxi", vedená šéfredaktorem Professional Computingu, a slosování o zajímavé ceny !

Přihlásit se můžete těmito způsoby :

přihláška na seminář / PDF

Účastnický poplatek je 3.450,- Kč + DPH a zahrnuje konferenční náklady, občerstvení během celého semináře (dopolední a odpolední coffe-break, oběd), podklady ke konferenci (sborník přednášek). Náklady na ubytování nejsou v ceně konferenčního poplatku.

Odborným garantem akce je Mgr. Stanislav Kužel, šéfredaktor časopisu Professional Computing
 Mgr. Stanislav Kužel Mgr. Stanislav Kužel

Více než deset let se věnuje odborné žurnalistice v oboru telekomunikací a informatiky. V r. 1996 spoluzakládal první telekomunikační časopis v ČR – Tel@Net. Je absolventem fakulty žurnalistiky (1971), dlouhá léta pracoval jako vědeckotechnický komentátor ČR, spolupracoval s řadou deníků a časopisů. Byl šéfredaktorem časopisů HIT, Tel@Net, Telekomunikační revue. Ve svých odborných článcích se často věnoval problematice CRM a Call center, konvergenci IT a telekomunikací, mobilní či IP telefonii. Od září 2001 zastává pozici šéfredaktora Professional Computingu (Network Computingu).

DCD Publishing

Článek ze dne 15. dubna 2004 - čtvrtek