logo itpoint.cz

Optické sítě provozované zákazníky jsou perspektivní

Ve dnech 25. a 26. května se v Praze sešli zástupci národních sítí pro vědu a výzkum z 20 evropských zemí, Spojených států a Kanady, aby si vyměnili zkušenosti s fungováním optických sítí provozovaných zákazníky - tzv. Customer Empowered Fibre (CEF) Networks - a formulovali hlavní zásady při jejich dalším rozvoji.

Ve dnech 25. a 26. května se v Praze sešli zástupci národních sítí pro vědu a výzkum z 20 evropských zemí, Spojených států a Kanady, aby si vyměnili zkušenosti s fungováním optických sítí provozovaných zákazníky - tzv. Customer Empowered Fibre (CEF) Networks - a formulovali hlavní zásady při jejich dalším rozvoji.

Hostitelem setkání bylo sdružení CESNET, které provozuje českou národní vědeckovýzkumnou síť CESNET2. Dvoudenní workshop zahájil přednáškou ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. Následovalo dalších šestnáct přednášek a na závěr každého dne volná diskuse.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky - často jde o vědecká a výzkumná pracoviště - mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny "na míru" podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře dospěli k závěru, že CEF sítě jsou již úspěšně implementovány v několika zemích včetně České republiky, a to na úrovních národních sítí pro vědu a výzkum. Zároveň vydali doporučení vyzývající k pokračování mezinárodní spolupráce, která by se v oblasti CEF sítí měla v nebližší době zaměřit především na pokračování výměny následujících informací :

Účastníci semináře zároveň doporučili rozšířit registr temných vláken a přenosových zařízení použitých v rámci NREN a veřejně jej zpřístupnit (jako podporu pro návrháře CEF sítí).

Přednášky jsou dostupné ZDE.

CESNET

Článek ze dne 1. června 2004 - úterý