logo itpoint.cz

Orange, Telefónica, Tim a T-Mobile představují společné nabíédky služeb pod značkou FreeMove

FreeMove znamená jednoduchost, kvalitu a spolehlivost a bude používána společně se stávajícími obchodními značkami členů, čímž bude zákazníkům zaručeno, že dostanou stejně vyvinuté mobilní služby doma jako v zahraničí. V průběhu roku 2004 bude na trh uvedena série ujednocených řešení, zahrnující mimo jiné datový balíček aliance FreeMove a nové transparentní tarifní schéma - pevné ceny pro roaming kdekoli na světě a v jakékoli síti.

Aliance mobilních operátorů, tvořená společnostmi Orange SA, Telefónica Móviles, TIM (Telecom Italia Mobile) a T-Mobile oznámila hmatatelné výsledky spolupráce těchto společností, nastínila plány do budoucnosti a představila svoji novou značku. Aliance, která sdružuje přední společnosti z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska, využívá společná měřítka, společnou sílu a odborné znalosti, aby zákazníkům přinesla nové možnosti, nabízející větší výběr, flexibilitu a transparentnost služeb.

Členové aliance, poskytující služby téměř 170 miliónům zákazníků v jednadvaceti evropských zemích a přibližně 230 miliónům zákazníků po celém světě, představili svoji novou značku FreeMove, která bude používána pro společné nabídky aliance. Tato značka znamená jednoduchost, kvalitu a spolehlivost a bude používána společně se stávajícími obchodními značkami členů, čímž bude zákazníkům zaručeno, že dostanou stejně vyvinuté mobilní služby doma jako v zahraničí.

Od svého založení dosáhla aliance výrazných výsledků v realizaci „virtuálního domácího prostředí“, které jí umožňuje poskytovat bezbariérové služby zákazníkům, cestujícím do zahraničí. Zákazníci aliance tak mají i v zahraničí stejný přístup ke službám, které využívají ve své domovské síti, například hlasovou schránku nebo volání na infolinku. Zákazníci nyní také budou moci vidět, kdo jim volá, když jsou přihlášeni v síti členského operátora, nebo posílat a přijímat obrázkové zprávy z většího počtu zemí než kdykoli předtím. V průběhu roku budou tyto služby dostupné ve všech partnerských sítích. Do budoucna se počítá se zavedením služeb, které budou pomáhat při výměně telefonů a SIM karet, kdekoli se zákazník nachází, stejně jako informační služby, dostupné v jeho mateřském jazyce.

Aliance FreeMove společně pracuje na zlepšení provozní výkonnosti a poskytování většího výběru svým zákazníkům, a to mnohem rychleji než doposud. Členové aliance se již dohodli na společném nákupu šesti miliónů telefonů pro rok 2004, což v průměru povede k úspoře nákladů ve výši 10 procent, a uzavřeli preferenční dodavatelské smlouvy se společnostmi Siemens a Motorola. Očekává se, že vývoj budoucích společných technických projektů a nákupních iniciativ bude znamenat podobné ekonomické přínosy do výše 10 procent ročně, s cílem postupného nárůstu společně získávaných zařízení až na 25 procent z celkových nákupů skupiny. Kolektivní nákupy také pomáhají členům aliance přijít na trh jako první s novými modely a potenciálně si na ně po určitou dobu zajistit u výrobců exkluzivitu. Spolupráce aliance hraje také roli při harmonizaci technických požadavků.

Předpokládá se, že větší jednoduchost, mezinárodní dosah bez soupeření, vyšší kvalita služeb a iniciativy ve vývoji povedou k podstatnému zvýšení roamingového provozu mezi členskými zeměmi. Aliance FreeMove si stanovila ambiciózní cíle. Pomocí atraktivních nabídek zákazníkům plánuje na následující tři roky průměrně o 10 procent ročně zvýšit hlasový provoz mezi svými členy, což převýší evropský průměr v této oblasti. Navíc si aliance dala za cíl v průběhu příštích tří let každý rok zdvojnásobit datový provoz GPRS mezi sítěmi svých členů.

Aliance FreeMove má také v úmyslu zlepšit svoji globální konkurenceschopnost ve službách podnikatelským subjektům – konkrétně multinárodním společnostem (MNC), které vydávají ročně za mobilní komunikace 4 miliardy eur. Prostřednictvím spolupráce na nabídkách má aliance za cíl v horizontu tří let zvýšit počet nových linek těchto společností o pět procent ročně. Se svým kombinovaným zázemím aliance FreeMove již operuje na téměř 90 procentech evropského území, na kterých se MNC nacházejí, což jí umožňuje reagovat na potřeby tohoto trhu.

Čtyři členové aliance spojili své postupy ve vytváření mezinárodních nabídek, aby zajistili, že budou efektivněji reagovat na požadavky zákazníka prostřednictvím jediného kontaktního bodu. Aliance FreeMove má v úmyslu nabídnout MNC zákazníkům takzvaný "one-stop-shop", podtržený transparentním a přímým přístupem ke splnění jejich požadavků pomocí :

V průběhu roku 2004 bude na trh uvedena série ujednocených a přesvědčivých řešení pro podnikatelské subjekty, zahrnující mimo jiné :

Aliance FreeMove má za cíl posílit svoji pozici, budovat na dosavadních úspěších a v roce 2004 získávat nová území a členy. Zatím se její dosavadní členové zavázali poskytovat zlepšené zákaznické služby pro 3G, prostřednictvím společného přístupu k dosažení univerzálnosti do konce tohoto roku.

T-Mobile

Článek ze dne 31. března 2004 - středa