logo itpoint.cz

Oznámení o vypovězení smluv o koordinaci nákupu personálních informačních systémů pro správní úřady

Na základě usnesení vlády ČR MI ČR rozeslalo výpověď k uzavřeným Smlouvám o koordinaci nákupu personálních informačních systémů pro správní úřady s vybranými dodavateli GORDIC s.r.o., MSM Informační systémy s.r.o., OKsystem s.r.o., VEMA a.s., Český Telecom a.s., IBM Česká republika s.r.o. a A.S.E.I. s.r.o.

Na základě usnesení vlády České republiky číslo 1046/2004 Ministerstvo informatiky odeslalo dne 27.10. 2004 výpověď k uzavřeným Smlouvám o koordinaci nákupu personálních informačních systémů pro správní úřady s vybranými dodavateli (GORDIC s.r.o., MSM Informační systémy s.r.o., OKsystem s.r.o., VEMA a.s., Český Telecom a.s., IBM Česká republika s.r.o. a A.S.E.I. s.r.o.). Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet od měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Zároveň s tím vláda zrušila ustanovení usnesení vlády České republiky číslo 643/2000, 1027/2001 a 396/2003 ve znění usnesení 964/2003, která upravovala :

Schválené usnesení neruší povinnost dodržovat standardy informačních systémů veřejné správy, zejména Standard ISVS pro informační systémy v oblasti personální a platové (číslo 013/04.01).

MI ČR

Článek ze dne 12. listopadu 2004 - pátek