logo itpoint.cz

PČR kupuje automatizovaný systém pro správu otisků prstů

Česká republika kupuje za 1,2 milionu dolarů systém Motorola 2000, který obsahuje aplikaci pro správu otisků prstů a 5 pracovišť LiveScan pro snímání otisků prstů. Česká republika tak bude mít k dispozici celkem 15 pracovišť pro snímání otisků prstů. Tato pracoviště budou propojena s databází EURODAC. Motorola již podobný systém dodala do Dánska, kde také firma zajišťuje konektivitu s databází EURODAC.

Česká republika učinila další významný krok v harmonizaci s EU, když pro svoji státní policii zakoupila systém na správu a identifikaci otisků prstů (AFIS) od firmy Motorola.

Produkty Divize biometrických řešení firmy Motorola jsou určeny pro urychlení a zefektivnění identifikace a správy biometrických údajů v databázích policejních orgánů a soudů. Zdeněk Smotlacha, vedoucí odboru daktyloskopie Kriminalistického ústavu v Praze Policie ČR, řekl : "Tato technologie nám umožňuje sdílet údaje o žadatelích o azyl v systému EURODAC s ostatními členskými státy, což je jedním z důležitých předpokladů našeho členství v EU. Testování našeho nového systému na začátku tohoto roku přineslo velmi dobré výsledky a nyní se chystáme předávat první údaje o otiscích prstů do systému EURODAC."

Systém EURODAC, který byl založen v prosinci 2000, je mezinárodní systém správy a identifikace otisků prstů členských států EU. Tento systém umožňuje jednotlivým členským zemím EU sdílet informace o otiscích prstů žadatelů o azyl nebo lidí, kteří nelegálním způsobem překročili hranice členských zemí EU. EURODAC je počítačová databáze otisků prstů žadatelů o azyl, do které mají přístup všechny členské země EU.

Darrin Reilly, viceprezident společnosti Motorola Communications and Electronics a ředitel Divize biometrických systémů, řekl : "Řešení AFIS od společnosti Motorola přestavuje efektivní systém pro správu a sdílení důležitých informací mezi jednotlivými služebnami policie v rámci státu i na mezinárodní úrovni. V době rozšiřování Evropské unie je takový systém u právě vstoupivší země velmi důležitou součástí národní bezpečnosti. Rovněž naše skvělé zkušenosti s technickým týmem společnosti EURODAC se budou našim zákazníkům hodit při přípravě a certifikaci jejich řešení pro správu otisků prstů pro použití v systému EURODAC."

Česká republika kupuje za 1,2 milionu dolarů systém Motorola 2000, který obsahuje aplikaci pro správu otisků prstů a 5 pracovišť LiveScan pro snímání otisků prstů. Česká republika tak bude mít k dispozici celkem 15 pracovišť pro snímání otisků prstů. Tato pracoviště budou propojena s databází EURODAC, a nebude tedy nutné získané údaje dvakrát přepisovat. Identifikační systém Omnitrack (TM) od společnosti Motorola pro otisky dlaní a prstů je AFIS systémem nové generace. Společnost Motorola, která je světovou jedničkou v oblasti poskytování biometrologických a AFIS systémů, již podobný systém dodala do Dánska, kde také firma zajišťuje konektivitu s databází EURODAC.

Úsek řešení pro vládní, bezpečnostní a průmyslové organizace

Tento úsek společnosti Motorola (dále jen CGISS) je předním poskytovatelem radiokomunikačních a informačních systémů s více než 65 lety zkušeností v oblasti zajišťování veřejné bezpečnosti pro vládní a firemní zákazníky z celého světa. V roce 2003 získal úsek CGISS cenu za mimořádné přispění k rozvoji organizace Interpol za dlouholeté kvalitní služby, které firma Motorola této mezinárodní policejní organizaci poskytuje. Mezi řešení a služby, které tento úsek nabízí, patří například: systémy pro zajišťování obousměrné radiové komunikace, řešení pro sledování a velitelská stanoviště, informační systémy pro správu informací a bezpečnostní a monitorovací systémy.

Společnost Motorola je světovou jedničkou v oblasti bezdrátových, širokopásmových a automobilových komunikačních technologií, které nám usnadňují a zkvalitňují život. V roce 2003 společnost měla tržby ve výši 27,1 miliardy dolarů. Motorola vytváří moderní řešení, která slouží lidem v domácnosti, práci či na cestách. Firma se také ve všech oblastech, kde podniká, snaží navázat a budovat dobré vztahy s místní komunitou a podílet se na ochraně životního prostředí.

Motorola

Článek ze dne 9. června 2004 - středa