logo itpoint.cz

Personální změny v dozorčí radě Českého Telecomu

Dozorčí rada Českého Telecomu na svém 77. zasedání vzala na vědomí oznámení Michala Frankla o jeho odstoupení z funkce člena dozorčí rady a na jeho žádost schválila den 15. 2. 2004 jako datum zániku jeho funkce člena dozorčí rady. S účinností od 28.1. 2004 jej nahrazuje Hana Doležalová ...

Ve středu 28.1. 2004 vzala dozorčí rada Českého Telecomu na svém 77. zasedání na vědomí oznámení pana Michala Frankla o jeho odstoupení z funkce člena dozorčí rady a na jeho žádost schválila den 15.2. 2004 jako datum zániku jeho funkce člena dozorčí rady.

Dozorčí rada také rozhodla o jmenování (kooptování) paní Hany Doležalové s účinností od 28.1. 2004, jako náhradní členky dozorčí rady společnosti Český Telecom, s platností do příštího zasedání valné hromady.

Hana Doležalová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školu zemědělské v Brně a poté postgraduální studium na VŠE v Praze v oboru oceňování podniků. Úspěšně složila zkoušky daňového poradce a auditorskou zkoušku, v roce 1998 byla zapsána do seznamu správců konkursní podstaty a v roce 2000 obdržela certifikát účetního a daňového experta od Komory daňových poradců.

Od roku 1991 se zabývá vedením účetnictví, od roku 1992 daňovým poradenstvím. Od roku 1995 do současnosti provozuje auditorskou praxi a od roku 1998 je správcem konkursní podstaty.

V roce 1995 se stala jednatelkou společnosti MAIN – AUDIT s.r.o. Od 20. prosince 2002 do 24. 9.2003 byla členkou představenstva společnosti Český Telecom.

Český Telecom

Článek ze dne 29. ledna 2004 - čtvrtek