logo itpoint.cz

Personální změny v představenstvu Českého Telecomu

Dozorčí rada společnosti Český Telecom se na svém 90. zasedání konaném dne 27.10. 2004 zabývala záležitostí finalizace personálního složení představenstva společnosti a přijala následující rozhodnutí: na volné místo v představenstvu byla zvolena paní Marcela Malivánková, která současně zastává funkci finanční ředitelky (CFO) společnosti Eurotel Praha.

Dozorčí rada společnosti Český Telecom se na svém 90. zasedání konaném dne 27.10. 2004 zabývala záležitostí finalizace personálního složení představenstva společnosti a přijala následující rozhodnutí: na volné místo v představenstvu byla zvolena paní Marcela Malivánková, která současně zastává funkci finanční ředitelky (CFO) společnosti Eurotel Praha s.r.o. (Eurotel).

Z představenstva Českého Telecomu byl odvolán pan Michal Heřman, který bude plně uvolněn pro výkon funkce generálního ředitele Eurotelu, do níž byl dnes jmenován jednateli této společnosti. Pana Heřmana v představenstvu společnosti nahradí nově zvolený člen pan Pavel Klimuškin, ředitel Sun Business Unit pro střední a východní Evropu.

Cílem personálních změn ve statutárních orgánech Českého Telecomu je další zkvalitnění a zefektivnění řízení a správy této společnosti.

Ing. Pavel Klimuškin

V roce 1989 absolvoval ČVUT (FSI) v Praze. V současné době dokončuje studium MBA na BIBS, pobočce Nottingham University. Svojí pracovní dráhu zahájil v roce 1990 jako výzkumný pracovník Výzkumného ústavu transportních zařízení. Odtud odešel v roce 1991 do Závodu výpočetní techniky, kde do roku 1994 působil jako obchodní ředitel.

Ve stejné pozici působil i ve firmě KHL, výhradním distributorovi firmy Polaroid a Primax pro Českou republiku, kde byl odpovědný za všechny marketingové a obchodní operace. Pro společnost Primax začal pracovat v roce 1997 jako Sales & Marketing Manager pro střední a východní Evropu. Jeho úkolem bylo rozvíjet obchod a marketing ve čtyřech zemích tohoto regionu a v dalších 14 zemích se podílet na vytvoření funkční distribuční sítě.

V roce 2001 nastoupil do společnosti Avnet jako ředitel Business Unit, v červenci 2004 se stal ředitelem Sun Business Unit pro střední a východní Evropu s odpovědností za rozvoj a chod poboček Sun v celém regionu v rovinách obchodu, marketingu a financí.

Ing. Marcela Malivánková

V roce 1996 ukončila Marcela Malivánková studium financí, marketingu, managementu a ekonomie na Slezské univerzitě v Karviné. Svou profesionální dráhu započala v roce 1996 ve společnosti Coopers & Lybrand, Česká republika, kde byla zodpovědná za statutární audit založený na českých účetních standardech, německých účetních standardech a IFRS, stejně tak jako ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde působila od roku 1998 do roku 2001.

Během své profesionální dráhy ve společnosti Coopers&Lybrand absolvovala studium ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants), které úspěšně zakončila.

V dubnu 2001 nastoupila ke společnosti Eurotel Praha, kde prošla různými pozicemi od manažera interního auditu, zástupce finančního ředitele až po pozici výkonné finanční ředitelky, do které byla jmenována v září 2004.

Český Telecom

Článek ze dne 29. října 2004 - pátek