logo itpoint.cz

Počet obcím vydaných e-podpisů už překročil tisícovku

V červnu tohoto roku zahájilo Ministerstvo informatiky projekt Elektronický podpis obcím a od té doby vydává obecním úřadům a městským částem zdarma na jeden rok zaručené elektronické podpisy. Cílem ministerstva je prosadit využívání elektronické komunikace ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládají nové zákony.

Držitelem tisícího elektronického podpisu se stala obec Třebešov z okresu Rychnov nad Kněžnou.

V červnu tohoto roku zahájilo Ministerstvo informatiky projekt Elektronický podpis obcím a od té doby vydává obecním úřadům a městským částem zdarma na jeden rok zaručené elektronické podpisy. Cílem ministerstva je prosadit využívání elektronické komunikace ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládají nové zákony.

Již od ledna příštího roku budou totiž všechny úřady povinny s využitím zaručeného elektronického podpisu používat elektronické podatelny, v roce 2006 pak začne platit nový správní řád, podle kterého budou úřady vést celé správní řízení (přijímat podání a vydávat rozhodnutí) v elektronické podobě.

Projekt Elektronický podpis obcím potrvá i v příštím roce. Elektronické podpisy jsou vydávány v Praze a na krajských úřadech, které postupně navštěvuje mobilní certifikační autorita.

Projekt zajišťuje Ministerstvo informatiky, První certifikační autorita a technický a zkušební ústav Testcom. Ministerstvo informatiky na vydávání kvalifikovaných certifikátů uvolnilo 3 000 000,- Kč z vlastního rozpočtu. Zatímco běžná cena elektronického podpisu činí 770,- Kč, objemem nákupu dosáhlo ministerstvo u První certifikační autority mimořádně výhodných cenových podmínek. Jeden kvalifikovaný certifikát nakupuje za 370,- Kč.

MI ČR

Článek ze dne 15. prosince 2004 - středa