logo itpoint.cz

Počet provozovatelů elektronického tržiště snížen ze sedmi na tři

Ministerstvo informatiky se v souladu s platnými pravidly pro provoz elektronických tržišť pro nákup informačních a komunikačních technologií ve státní správě rozhodlo snížit počet jejich provozovatelů ze sedmi na tři. Cílem tohoto kroku je hospodárnější provoz elektronických tržišť. Koncentrace poptávky na menší počet tržišť totiž vede ke zvýšení objemu zde obchodovaného zboží a následně pak ke snižování provize, která se promítá v cenách pro odběratele.

Ministerstvo informatiky se v souladu s platnými pravidly pro provoz elektronických tržišť pro nákup informačních a komunikačních technologií ve státní správě rozhodlo snížit počet jejich provozovatelů ze sedmi na tři. Cílem tohoto kroku je hospodárnější provoz elektronických tržišť. Koncentrace poptávky na menší počet tržišť totiž vede ke zvýšení objemu zde obchodovaného zboží a následně pak ke snižování provize, která se promítá v cenách pro odběratele.

Menší počet elektronických tržišť lze rovněž ze strany ministerstva snáze kontrolovat a jednodušším způsobem metodicky vést, tj. sjednocovat pravidla jejich fungování. Nižší počet elektronických tržišť odpovídá i praxi v ostatních zemích Evropské unie, které elektronická tržiště k nákupu ve veřejné správě používají. Čtyři provozovatelé elektronických tržišť s nejmenším obratem - Ridea, ABClink, LiveTrade a Český trh - tak k 31. říjnu respektive k 31. prosinci 2004 obdrželi výpověď.

Obrat elektronického tržiště trvale roste. Za prvních pět měsíců roku 2003 činil celkový obrat 140 136 477,- Kč (vč. DPH), za stejné období v letošním roce pak 462 898 321,- Kč (vč. DPH). Celkový obrat elektronického tržiště k 31. květnu 2004 představuje 1 715 737 010,- Kč (vč. DPH).

Úřady státní správy jsou povinny elektronické tržiště využívat při nákupech informačních a komunikačních technologií do dvou milionů korun, na které se nevztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Provoz elektronického tržiště zahájil na základě usnesení vlády tehdejší Úřad pro veřejné informační systémy dne 1. září 2002. Česká republika se tak stala první evropskou zemí, která v oblasti informačních a telekomunikačních technologií zavázala ústřední orgány státní správy k uskutečňování podlimitních nákupů prostřednictvím transparentního elektronického tržiště.

MI ČR

Článek ze dne 18. října 2004 - pondělí