logo itpoint.cz

Počítače a internet v české společnosti

Český statistický úřad uskutečnil prakticky současně s členskými státy EU několik standardních statistických šetření mapujících tuto oblast. Koncem minulého roku u domácností a jednotlivců, v letech 2002 a 2003 v podnikatelském sektoru a počátkem letošního roku průzkum webových stánek v oblasti veřejné správy, kulturních a zdravotních zařízení a škol.

Vzrůst významu nových informačních a komunikačních technologií a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje rovněž potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat, provádět mezinárodní srovnání a poskytnout potřebné informace vládním orgánům, podnikatelským i nepodnikatelským subjektům včetně široké veřejnosti.

Český statistický úřad uskutečnil prakticky současně s členskými státy EU několik standardních statistických šetření mapujících tuto oblast. Koncem minulého roku u domácností a jednotlivců, v letech 2002 a 2003 v podnikatelském sektoru a počátkem letošního roku průzkum webových stánek v oblasti veřejné správy, kulturních a zdravotních zařízení a škol.

Zdůraznit musíme unikátnost našich dat, neboť poprvé jsou v ČR sledovány údaje za tyto obory v takovém rozsahu, reprezentativnosti, a po provedených dopočtech, také v podrobném členění podle pohlaví, věku, vzdělání, regionálního členění “domácností“, odvětvové a velikostní struktury “podniků“ apod. Současně bylo provedeno i mezinárodní srovnání se zeměmi Evropské unie, které ukazuje naše postavení v rámci těchto evropských zemí.

Co jsme zjistili v případě domácností? Doma má počítač v průměru 24 % domácností , nejvíce to jsou pražské domácnosti (38 %), nejméně v kraji Ústeckém (17 %) a Olomouckém (15 %). Připojení k internetu má v průměru 15% domácností, z toho jen desetina z nich vysokorychlostní. V regionech je tomu shodně jako u počítačů, tedy Praha na prvém místě a na posledních místech kraj Ústecký a Olomoucký. Ve srovnání s EU jsme zatím hluboce pod průměrem, neboť v EU má připojení zhruba 45 % domácností. 
Počítače více používají muži než ženy, maximálně jej využívají osoby ve věku 15-24 let (72 %). S přibývajícím věkem pak využití výrazně klesá. Svůj bankovní účet obsluhuje pomocí internetu celkem 12 % osob připojených k Internetu, což jsou zhruba 3 % všech obyvatel.

Co lze především uvést u podnikatelských subjektů. Téměř stoprocentní vybavení počítači (96 %) lze konstatovat v případě firem s více než deseti zaměstnanci. Pokud se jedná o připojení k internetu disponuje jím kolem 90 % firem a vlastní webové stránky mají dvě třetiny těchto subjektů (64 %). V používání webových stránek a internetu se řadíme spíše k lepším zemích EU, zhruba jsme na úrovni Rakouska.
S počítačem a internetem pracuje v našich firmách a podnicích zhruba kolem jedné třetiny všech zaměstnanců (35 %) a připojení k internetu má přibližně jedna pětina (21 %) z nich.

Zajímavé je elektronické obchodování, u kterého jsme zjistili, že přes internet nakupuje v současnosti kolem tří desetin firem a prodává zhruba jedna čtvrtina firem. V tomto případě jsme zcela na úrovni zemí EU.

Pokud se jedná o veřejnou správu vlastní webové stránky má a komunikace prostřednictvím e-mailu je možná se všemi ústředními a krajskými úřady a rovněž s celkem 205 obcemi s rozšířenou působností. Ze subjektů s více než 10 zaměstnanci využívají internet ve vztahu k veřejné správě v případě získání formulářů dvě třetiny (67 %), více než polovina k vzájemné komunikaci (53 %), téměř dvě pětiny (37 %) pro informace o veřejných zakázkách a to co nás jako statistiky především zajímá, jedna čtvrtina (26 %) k odesílání dat pro statistické účely.

Český statistický úřad

Článek ze dne 23. dubna 2004 - pátek