logo itpoint.cz

Podnikatelé budou moci od července žádat o úvěry z fondů EU

Českomoravská záruční a rozvojová banka bude nově poskytovat v rámci programu Kredit tzv. podřízený úvěr na projekty přes pět milionů korun. V posledních letech totiž banky chtějí, aby měl podnikatel na projekt alespoň 20 až 30 procent vlastních zdrojů, které bude nahrazovat právě úvěr od ČMZRB. Kromě podřízené půjčky tak bude muset podnikatel získat také běžný úvěr od komerčních bank.

Podnikatelé budou moci od 1. července žádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o úvěry hrazené ze strukturálních fondů Evropské unie. Na tiskové konferenci to řekl generální ředitel banky Ladislav Macka. ČMZRB má na úvěry do roku 2006 od unie tři miliardy korun.

Banka bude nově poskytovat v rámci programu Kredit tzv. podřízený úvěr na projekty přes pět milionů korun. V posledních letech totiž banky chtějí, aby měl podnikatel na projekt alespoň 20 až 30 procent vlastních zdrojů, které bude nahrazovat právě úvěr od ČMZRB. Kromě podřízené půjčky tak bude muset podnikatel získat také běžný úvěr od komerčních bank.

Podnikatelé mohou od ČMZRB dostat dva až sedm milionů korun. Úvěr bude úročen třemi procenty. Bude splatný za osm let s možností odkladu o pět let.

Podnikatel se bude muset zavázat, že majetek, který za úvěr nakoupí, bude vlastnit minimálně tři roky. Na výběr dodavatelů bude muset vypsat veřejnou soutěž. O úvěru musí vést oddělené účetnictví a doklady schovávat deset let.

V programu Kredit budou moci firmy, které na trhu působí od dvou do pěti let, získat také úvěr do pěti milionů korun se čtyřprocentním úročením splatný do šesti let. Pokračovat bude také program Start pro začínající podniky. Ty mohou dostat 100 tisíc až milion korun bezúročného úvěru s šestiletou splatností, a to i bez majetkového zajištění.

Nejvyšší úvěry bude banka z prostředků unie poskytovat v programu Inovace, a to až do 50 milionů na inovace výrobků nebo technologií a do 25 milionů na inovace služeb. Úvěr bude úročen třemi procenty a bude splatný do devíti let. Splátky bude moci podnikatel odložit o čtyři roky.

Banka bude nadále poskytovat současné podpory z národních zdrojů. Do konce května letošního roku již podnikatelům vyplatila 402 záruk v objemu 1,267 miliardy korun. Celkem 761 podnikatelů dostalo od banky 644 milionů korun formou malých úvěrů. Na příspěvcích ke komerčním úrokům banka rozdělila 160 milionů.

ČTK

Článek ze dne 11. června 2004 - pátek