logo itpoint.cz

Podnikatelská mise na Tchaj-wan

Misi pořádá Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v termínu 1.5. - 6.5. 2004. Uzávěrka přihlášek je pátek - 27.2. 2004. Účast je doporučena zejména firmám z oborů telekomunikace, IT ...

V termínu 1.5.- 6.5. 2004 pořádá Svaz průmyslu a dopravy ve spolupráci s Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kanceláří v Praze a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podnikatelskou misi na Tchaj-wan. Misi pořádáme u příležitosti 3. zasedání Česko-tchajwanského výboru pro hospodářskou spolupráci, který Svaz průmyslu a dopravy založil v roce 1998 společně s tchajwanskou Chinese International Economic Cooperation Association. Stěžejní částí programu v Tchaj-pej bude plenární zasedání výboru, seminář a dvoustranná jednání českých a tchajwanských partnerů, současně se uskuteční také investiční seminář organizovaný agenturou Czechinvest zaměřený na přímé zahraniční investice do ČR.

Účast v misi doporučujeme zejména firmám z těchto oborů :

Bližší informace získáte v sekci vnějších vztahů – tel. 224 934 088 nebo na elektronické adrese dkuchtova@spcr.cz.

Přihláška ZDE / zzávěrka přihlášek je 27.2.2004

Záloha na účastnický poplatek = 68.000,- Kč s úhradou na účet Svazu průmyslu a dopravy ČR u GE Capital Bank Praha 2, č.ú. 2231707-504/0600, VS 324 14, KS 0308 - do 15.3.2004.

Účastnický poplatek zahrnuje leteckou přepravu tř. economy Praha-Tchaj-pej-Praha, ubytování v jednolůžkových pokojích se snídaní, vízové poplatky, místní transfery, společné večeře a služby pracovníka SP ČR. Vyúčtování zálohy účastnického poplatku bude provedeno daňovým dokladem po obdržení a ověření všech relevantních účetních dokladů z tuzemska i zahraničí, v souladu s platnými směrnicemi SP ČR, v alikvotní výši na každého účastníka.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Článek ze dne 26. února 2004 - čtvrtek