logo itpoint.cz

Podpis Memoranda o porozumění

V úterý podepsali ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková a předseda představenstva společnosti Microsoft Bill Gates Memorandum o porozumění. Toto memorandum deklaruje jejich společné cíle při spolupráci na realizaci mezinárodního programu Partneři ve vzdělávání v České republice.

Dne 27.1. 2004 podepsali ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková a předseda představenstva společnosti Microsoft Bill Gates Memorandum o porozumění. Toto memorandum deklaruje jejich společné cíle při spolupráci na realizaci mezinárodního programu Partneři ve vzdělávání v České republice.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a společnost Microsoft rozšíří svou spolupráci v oblasti zavádění IT ve vzdělávacích institucích České republiky. Microsoft nabídne 15 % základních a středních škol, které jsou umístěny v sociálně a ekonomicky slabých lokalitách, zvýhodněné nákupní podmínky pro pořízení programového vybavení.

Společnost Microsoft dále umožní těmto školám nainstalovat si na použité osobní počítače operační systém Microsoft Windows. Microsoft také připraví odborné výukové semináře pro učitele, jejichž cílem bude pomoci učitelům využívat IT při výuce a zkvalitnit tak celý vzdělávací proces.

V Memorandu se dále uvádí, že bude Microsoft podporovat rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti IT a je připraven poskytnout Ministerstvu školství pomoc při vypracování národní strategie IT v oblasti vzdělávání (např. architektura IT, komunikace, služby, aplikace apod.).

Realizací programu Partneři ve vzdělávání bude pověřena komise, která bude plánovat, sledovat realizaci programu a vyhodnocovat jeho průběh. Komise bude složena z osob navržených Ministerstvem školství a společností Microsoft.

Toto memorandum podepsala již řada členských států Evropské unie jako například Itálie, Francie či Rakousko.

Memorandum je účinné po dobu pěti let ode dne účinnosti. Nejpozději tři měsíce před skončením účinnosti memoranda vyhodnotí Ministerstvo školství a společnost Microsoft jeho plnění a společně se rozhodnou o jeho obnově či přepracování.

MŠMT

Článek ze dne 28. ledna 2004 - středa