logo itpoint.cz

Podpora výzkumu a vývoje

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zadává Ministerstvo informatiky řešení výzkumného záměru - Aplikace metod a prostředků pro rozvoj komunikační infrastruktury a služeb informační společnosti v ČR - s termínem zahájení od 1.1. 2005.

Na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) zadává Ministerstvo informatiky řešení výzkumného záměru - Aplikace metod a prostředků pro rozvoj komunikační infrastruktury a služeb informační společnosti v ČR - s termínem zahájení od 1.1. 2005.

Podrobnosti naleznete v těchto dokumentech :

Složení komise pro hodnocení výzkumných záměrů :

  1. Ing. František Hesoun (Ing. Petr Ondráček, CSc.) - MI
  2. Ing. Svetozár Ďurovič, DrSc. - ČSAV
  3. Ing. Anton Kuchár, CSc.- APKT
  4. Ing. Otakar Hőlzl, - ČVUT.
  5. Ing. Jiří Pánek - ČTÚ

MI ČR

Článek ze dne 27. února 2004 - pátek