logo itpoint.cz

Pokuta pro Ústí nad Labem

Město Ústí nad Labem porušilo zákon tím, že smlouvy o zajištění činností v oblasti informačních technologií uzavíralo přímo se společností Metropolnet, ačkoliv pro to nebyly splněny zákonné podmínky.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář svým druhostupňovým rozhodnutím uložil v minulých dnech za závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek pokutu 145 000,- Kč městu Ústí nad Labem. Jedná se o jednu z nejvyšších pokut uloženou za porušení tohoto zákona.

Město Ústí nad Labem porušilo zákon tím, že smlouvy o zajištění činností v oblasti informačních technologií uzavíralo přímo se společností Metropolnet, ačkoliv pro to nebyly splněny zákonné podmínky.

Předseda Úřadu napadené rozhodnutí potvrdil a podaný rozklad zamítl. V šetřeném případě byla společnost Metropolnet založena zadavatelem jako akciová společnost. Na případy, kdy je zadavatel jediným zakladatelem společnosti – zhotovitele veřejné zakázky, se do roku 2000 vztahovala výjimka. Ta však přestala platit a zadavatel tak v tomto případě byl povinen postupovat podle zákona.

K výši uložené pokuty lze uvést, že se jedná o jedno z vůbec nejzávažnějších pochybení. Zadavatel vůbec nepostupoval podle zákona, a tedy zcela potlačil prvek konkurence a z ní plynoucího nejhospodárnějšího vynakládání veřejných prostředků.

ÚOHS

Článek ze dne 27. září 2004 - pondělí