logo itpoint.cz

Poradní Kolegium ministra informatiky

S ustavením nové koaliční vlády v srpnu letošního roku obnovil ministr Mlynář pravidelná jednání svého poradního sboru. Závěry diskusí jsou pro ministra Mlynáře cenným zdrojem informací, připomínek a kritiky.

S ustavením nové koaliční vlády v srpnu letošního roku obnovil ministr Mlynář pravidelná jednání svého poradního sboru.

Kolegium ministra se schází jednou za měsíc vždy nad některým z projektů nebo návrhů dokumentů Ministerstva informatiky. Závěry diskusí jsou pro ministra Mlynáře cenným zdrojem informací, připomínek a kritiky.

Členy nově jmenovaného Kolegia jsou pánové :

MI ČR

Článek ze dne 22. října 2004 - pátek