logo itpoint.cz

Portál veřejné správy obdržel cenu INFORUM 2004

Konference INFORUM, jejíž desátý ročník se uskutečnil 25. až 27. května 2004, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku.

Cenami INFORUM 2004 byly oceněny nejvýznamnější a nejlepší české a slovenské produkty, služby nebo činy spojené s elektronickými informačními zdroji v období od ledna 2003. Výsledky hlasování o Ceny INFORUM 2004 byly vyhlášeny a ceny předány dne 26. května 2004.

Konference INFORUM, jejíž desátý ročník se uskutečnil 25. až 27. května 2004, je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT, pracovníky veřejné správy, studenty a další zájemce o tuto problematiku. Pořadateli konference jsou společnost Albertina icome Praha s.r.o., dodavatel elektronických informačních zdrojů, a Vysoká škola ekonomická v Praze.

Novinky na Portálu veřejné správy

Na Portálu veřejné správy jsou další nové služby a informace. K dnešnímu dni navštívilo www.portal.gov.cz již 800 197 lidí.

Obsah Portálu veřejné správy se neustále rozšiřuje. Nově vznikla rubrika Novinky z veřejné správy, do které jsou umísťovány všechny aktuální informace a sdělení ministerstev a Českého statistického úřadu. Došlo též k rozšíření oddílu Adresář například o kanceláře poslanců a senátorů a statistické údaje Českého statistického úřadu ze sčítání lidu, domů a bytů. Přes rubriku Podání je nově přístup k on-line aplikaci Českého rozhlasu a České televize Koncesionářské poplatky. V sekci Občané byly doplněny informace určené lidem se zdravotním postižením. Další zkvalitnění obsahu Portálu se připravuje. Dokončuje se příprava nové navigace a nové grafické podoby Portálu.

Ministerstvo informatiky průběžně vyhodnocuje připomínky veřejnosti a sleduje návštěvnost Portálu. K dnešnímu dni navštívilo Portál již 800 197 lidí. Největší zájem je o adresář, zákony a životní situace, návody řešení konkrétních úředních agend. Nejnavštěvovanějšími životními situacemi v uplynulém měsíci přitom byly výpis z katastru nemovitostí, přídavek na dítě, dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí, porodné, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a územní plán při koupi nemovitosti.

MI ČR

Článek ze dne 4. června 2004 - pátek