logo itpoint.cz

Porušuje Český Telecom evropská soutěžní obchodní pravidla ?

Náš dominantní operátor nabízí cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Tímto vázáním služeb brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny ...

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v těchto dnech zahájil historicky první správní řízení ve věci porušení evropských soutěžních pravidel," uvedl předseda ÚOHS Josef Bednář. Konkrétně se jedná o možné porušení čl. 82 Smlouvy o založení Evropského společenství, který zakazuje zneužívání dominantního postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, pokud toto může ovlivnit obchod mezi členskými státy.

Účastníkem řízení je společnost Český Telecom. Ta nabízí cenové plány určené pro domácnosti a menší podnikatele, které obsahují jako součást měsíčního paušálu tzv. hovorové kredity nebo volné minuty. Tímto vázáním služeb Český Telecom brání rozvoji konkurence a vstupu nových operátorů na trh, rozvoji stávajících alternativních operátorů a ve svém důsledku omezuje možnost spotřebitelů získat co možná nejkvalitnější služby za konkurenční ceny.

Před zahájením tohoto správního řízení (dle čl. 82 "Smlouvy") ÚOHS v zájmu zajištění plného souladu svého postupu s novým rámcem uplatňování evropských soutěžních pravidel po 1.5. 2004 zastavil předchozí řízení vedené se společností Český Telecom v obdobné věci dle českých soutěžních předpisů.

ÚOHS

Článek ze dne 31. srpna 2004 - úterý