logo itpoint.cz

Používání počítačů a internetu v ČR

Z pravidelného výzkumu společnosti Factum Invenio, realizovaného v říjnu 2004 formou omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR, vyplynulo, že celkem 50 % obyvatel ČR starších 15 let používá osobní počítač nebo notebook. Za poslední rok došlo k mírnému nárůstu (ze 46 na 50 %).

Z pravidelného výzkumu společnosti Factum Invenio, realizovaného v říjnu 2004 formou omnibusového šetření na reprezentativním vzorku 1000 obyvatel ČR, vyplynulo, že celkem 50 % obyvatel ČR starších 15 let používá osobní počítač nebo notebook. Za poslední rok došlo k mírnému nárůstu (ze 46 na 50 %).

V populaci jsou zastoupeny sociodemografické skupiny s odlišnou mírou používání počítačů – mladí lidé do 29 let, studenti, vysokoškoláci a členové domácností s příjmem nad 30.000,-Kč měsíčně používají počítače ve vyšší míře ve srovnání s ostatními sociodemografickými skupinami.

V říjnu 2004 podíl obyvatel ČR starších 15 let, kteří používají internet, poprvé překročil hranici 40 %. Podíl uživatelů internetu roste s vyšším vzděláním, příjmem a nižším věkem.

Téměř všichni aktivní uživatelé (tj. osoby používající internet nejméně jednou týdně) využívají internet zejména ke komunikaci elektronickou poštou, k vyhledávání praktických informací a nových poznatků, případně jako zdroj zpravodajství. „V poslední době také přibývá uživatelů, kteří internet využívají pro další účely, jako například k online nákupům, hledání v mapách nebo ve slovnících“, říká Michal Peca, projektový manažer společnosti Factum Invenio.

Tato data pocházejí ze dvou druhů výzkumů, týkajících se používání počítačů, internetu a mobilních telefonů v České republice. Společnost Factum Invenio je provádí pravidelně čtyřikrát ročně již od roku 2001.

iOmnimas je šetření na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku nad 15 let. Sběr dat je realizován v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus. Dotazování probíhá metodou osobních rozhovorů (face to face). Vždy je dotázáno cca 1000 respondentů.

Zpráva o českém internetu (ZOČI) je šetření mezi aktivními uživateli internetu. Aktivním uživatelem je osoba, která používá internet pravidelně nejméně jednou týdně. Dotazování probíhá on-line. Velikost vzorku pro dotazování činí cca 1000 respondentů.

Factum

Článek ze dne 19. října 2004 - úterý