logo itpoint.cz

Požadavky na zavedení flexibilnějšího přístupu k práci se zvyšují

Současně se zcela evidentním koncem pracovní kultury "od osmi do čtyř" se mění i pracovní postupy a zvyky. Díky zavádění mobilních technologií zaměstnanci stále více vnímají práci jako činnost a ne jako místo, kam se každý den chodí ...

Podle výsledků nejnovější studie Bezdrátový prostor, který na zadání společnosti Intel realizovala Economist Intelligence Unit mezi více než 600 zaměstnanci v oblasti obchodu v Evropě a na Středním východě, se globalizace a bezdrátové technologie výrazným způsobem projevují v pracovních postupech a v kancelářském prostředí. Studie, zveřejněná souběžně s uvedením nejnovější řady procesorů Intel® Pentium® M zvyšujících výkon mobilní technologie Intel® Centrino™, popisuje rostoucí požadavky zaměstnanců na zavedení flexibilnějšího přístupu k práci.

Současně se zcela evidentním koncem pracovní kultury "od osmi do čtyř" se mění i pracovní postupy a zvyky. Díky zavádění mobilních technologií zaměstnanci stále více vnímají práci jako činnost a ne jako místo, kam se každý den chodí. Studie ukazuje, že stále větší množství pracovní doby tráví zaměstnanci z oblasti obchodu mimo kancelář, že se pracovní doba prodlužuje a činnost je stále členitější. Na dotaz, kolik pracovní doby tráví v současnosti mimo kancelář uváděli respondenti v průměru jednu třetinu (33,2 %) a odhadovali, že se tento podíl během dvou let dostane až k polovině (42.4%).

K uvedenému posunu přispívá stále větší spolupráce s kolegy na jiných pracovištích a v jiných zemích - téměř dvě třetiny (61 %) dotázaných zdůraznily rostoucí objem práce realizovaný ve virtuálních pracovních týmech. Každodenní rutina a stále stejné tváře v kanceláři se mění, neboť více než třetina dotázaných (37 %) uvedla jako primární každodenní pracovní kontakt právě vzdálené kolegy, což podtrhuje klesající význam fyzického umístění pracoviště. Více než tři čtvrtiny respondentů v rámci pracovní náplně cestují a připojení nových zemí do EU bylo uváděno jako klíčový impuls pro další rozvoj pohyblivých pracovních sil, umožňující plné využití nových příležitostí plynoucích z rozšíření.

Změnám zaběhlých systémů se většina pracovníků zdárně přizpůsobuje (68 %), přičemž někteří (19 %) uvádí, že jsou při práci mimo kancelář ještě produktivnější a 49 % uvádí zhruba stejnou produktivitu. Téměř tři čtvrtiny 73 % jsou spokojeny jak s prací v kanceláři, tak i mimo ni.

V oblasti výhod zvýšené produktivity a výkonu více než tři čtvrtiny vidí mobilní pracovníky jako konkurenční výhodu (83 %), která umožňuje poskytování lepších služeb (88 %). Jako další významná výhoda bylo označeno omezení prostojů při pobytu mimo kancelář (87 %).

Výsledkem těchto postojů je vysoká úroveň nasazení mobilní techniky mezi podnikovými uživateli (82%) i příprava na zavedení notebooků během následujících dvou let (13%). Dalším přínosem při zavádění bezdrátových technologií je vysoká dostupnost hotspotů (společnost Intel jich celosvětově verifikovala více než 32 000 ), protože více než čtvrtina (27 %) účastníků průzkumu se zajímá o aktuální stav a téměř polovina (44 %) předpokládá využití hotspotů během následujících dvou let.

"Výsledky studie odráží významný posun pojetí práce u pracovníků z oblasti obchodu. Ve zkoumaných firmách zaměstnanci nové technologie s radostí přijímají jako pomůcku ke splnění stále rostoucích požadavků. Pro firmy bude náročným úkolem zdárně uřídit stále členitější pracovní týmy, které již nepracují na jednom místě," komentuje studii Mike Bonello, Mobile Marketing Manager společnosti Intel EMAE.

Andrew Palmer, Senior Editor, Economist Intelligence Unit k výsledkům studie uvádí: "V našich zjištěních se odráží současný trend posunu k autonomním pracovním činnostem, které neovlivňují časová pásma a zeměpisná poloha. V průběhu tohoto roku budeme svědky dalších změn pracovních postupů, protože firmy se stále posunují k decentralizovaným modelům a využití flexibilní pracovní síly."

Intel

Článek ze dne 11. května 2004 - úterý