logo itpoint.cz

Pracovní dokument pro e-Government po roce 2005

MI ČR žádá širokou veřejnost o zaslání připomínek k pracovnímu dokumentu Generálního ředitelství pro informační společnost Evropské komise, který je připravován k odborné diskuzi na téma e-Government po roce 2005. Připomínky a náměty k tomuto dokumentu lze zasílat do 5. září 2004 odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce.

Ministerstvo informatiky ČR žádá širokou veřejnost o zaslání připomínek k pracovnímu dokumentu Generálního ředitelství pro informační společnost Evropské komise, který je připravován k odborné diskuzi na téma e-Government po roce 2005.

Materiál (eGovernment beyond 2005 / ZDE) bude sloužit jako základní příspěvek k diskuzi podskupiny pro e-government (eGovernment Subgroup) zřízené v rámci poradní skupiny Evropské unie pro iniciativu eEurope (eEurope Advisory Group).

Pracovní dokument se zabývá 3 hlavními otázkami e-governmentu po roce 2005 :

Připomínky a náměty k tomuto dokumentu lze zasílat do 5. září 2004 odboru koncepcí a mezinárodní spolupráce, přednostně elektronicky na erika.kremenova@micr.cz (fax 222 722 160).

Working paper beyond 2005 / PDF (76370 bytů) ZDE

MI ČR

Článek ze dne 20. srpna 2004 - pátek