logo itpoint.cz

Přebírání Zadávací dokumentace výběrového řízení na provozovatele sítí FWA v pásmu 28 GHz v Praze

Dne 8. prosince 2003 Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území, kterým bylo stanoveno území Prahy.

Dne 8. prosince 2003 Český telekomunikační úřad vyhlásil výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí typu P-MP v pásmu 28 GHz ve vymezeném geografickém území, kterým bylo stanoveno území Prahy.

V návaznosti na vyhlášení výše uvedeného výběrového řízení Úřad potvrzuje, že dne 3. února 2004 v době 9:00 – 15:00 hod. a ve dnech 4.– 6. února 2004 v době 9:00 – 1:.00 hod. proběhne přebírání Zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení.

Zadávací dokumentaci budou moci převzít všichni zájemci o účast ve výběrovém řízení, kteří uhradili ve stanovené lhůtě účastnický poplatek ve výši 50 000 Kč a předloží při přebírání Zadávací dokumentace kopii bankovního dokladu o převodu účastnického poplatku na účet Úřadu.

Zadávací dokumentaci lze převzít v odboru regulace telekomunikačních sítí a služeb Úřadu (Sokolovská 219, Praha 9).

Bez zaplacení účastnického poplatku a převzetí Zadávací dokumentace nebude účast ve výše uvedeném výběrovém řízení možná.

ČTÚ

Článek ze dne 30. ledna 2004 - pátek