logo itpoint.cz

Přechod na zemské digitální vysílání v České republice

Koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR ve čtvrtek představil ministr informatiky Vladimír Mlynář. Chystaná digitalizace vysílání elektronických médií slibuje zlepšení kvality přijímaného signálu a spolehlivost příjmu. Digitalizace navíc umožňuje vysílání více televizních, ale i rozhlasových programů na omezeném počtu kmitočtů.

Ministerstvo informatiky do mezirezortního připomínkového řízení zaslalo Aktualizaci Koncepce přechodu na zemské digitální rozhlasové a televizní vysílání v České republice. Předkládaný materiál je výsledkem diskuse a vznikl ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým telekomunikačním úřadem a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Jeho cílem je umožnit zahájení digitálního vysílání v České republice v roce 2004.

Ministerstvo informatiky navrhuje ještě v tomto roce zahájit řádné digitální televizní vysílání ve dvou aktuálně dostupných celoplošných digitálních multiplexech. Každý z multiplexů bude určen minimálně pro čtyři celoplošné televizní programy a v každém z nich bude povinně umístěn jeden program veřejnoprávní televize. Nákup přídavných zařízení k televizním přijímačům, takzvaných set-top boxů, by měl být zvýhodněn zařazením do snížené sazby DPH.

Původní Koncepce přechodu na zemské rozhlasové a televizní vysílání v ČR byla vládou schválena v roce 2001. Předkládaná aktualizace reaguje na změny, které po roce 2001 digitální vysílání u nás a ve světě ovlivnily, a je zaměřena výhradně na období zahájení zemského digitálního vysílání. Včasným zahájením digitálního vysílání bude umožněno podnikání v nové oblasti telekomunikačního trhu a budou vytvořeny podmínky pro účast České republiky na politice Evropské unie v oblasti rozvoje informační společnosti. Stávající analogové televizní vysílání nebude v tomto období omezeno.

Mezirezortní připomínkové řízení potrvá do 29. ledna 2004.

MI ČR

Článek ze dne 23. ledna 2004 - pátek