logo itpoint.cz

Přímé a nepřímé připojení

Co si vybavujete pod pojmy přímého a nepřímého připojení zákazníka a jaké jsou aktuální otázky, které řeší telekomunikační operátoři a jejich technologie v prostředí liberalizovaného trhu ?

Dokud byl telekomunikační trh monopolizován a na trhu existoval jen jeden telekomunikační operátor, byli zcela samozřejmě všichni zákazníci připojeni výhradně k technologii (ústřednám) tohoto operátora. Nejčastěji šlo o tzv. metalické připojení, tj. párem měděných vodičů zakopaných v zemi, ale později se začaly používat i jiné způsoby - mikrovlnná pojítka, optická vlákna, pak i bezdrátové systémy point-to-multipoint atd. Podstatné však je, že zákazník je připojen bez ohledu na použitou technologii přímo k operátorovi, jehož služeb využívá, a proto se nyní pro tento druh připojení používá názvu "přímé připojení".

Samozřejmě i v prostředí liberalizovaného trhu hraje přímé připojení dosud hlavní roli při zprostředkování služeb telekomunikačního operátora zákazníkovi. Dnes má své sítě pro přímé připojování zákazníků většina velkých operátorů, neboť jen ten, kdo nezaostává za ostatními, má šanci, že ve velmi drsné konkurenci uspěje. U těchto operátorů však nepřevažuje připojování metalickými páry zakopanými v zemi, neboť tyto kabelové sítě je velmi náročné budovat a málokterý operátor na to má dostatek prostředků. Spíše se používá moderních způsobů, jako jsou např. přístupové sítě na bázi optických vláken s využitím protokolů V5.1 či V5.2, rádiové přístupové sítě point-to-multipoint a jiné.

Jelikož však každý bývalý monopolní operátor má nezanedbatelnou výhodu právě v tom, že zdědil z dob monopolu největší telekomunikační síť na území státu a disponuje nejrozsáhlejší přístupovou sítí včetně metalických kabelů, nebyly by podmínky soutěže na trhu spravedlivé. Proto byly ve většině zemí s liberalizovanými telekomunikacemi přijaty zákony či nařízení přikazující povinnost tomuto operátorovi umožnit využití těchto jeho sítí pro přístup zákazníků i ke službám jiných operátorů. Pokud je tedy tento princip použit a účastník je připojen k síti jednoho (zpravidla dominantního) operátora, ale přes něj přistupuje ke službám operátora jiného, hovoříme o tomto způsobu připojení (k nedominantnímu operátorovi) jako o nepřímém.

Existuje několik způsobů realizace nepřímého připojení. V naší republice jsou rozšířeny dva, a to Volba operátora (Carrier Selection, dále CS) a Předvolba operátora (Carrier Preselection, CPS). Oba využívají velmi podobné technické principy.

Operátoři mají pro potřeby používání služeb CS a CPS přiděleny tzv. kódy přístupu k operátorovi (CAC, Carrier Access Code). V naší republice začínají tyto kódy dvojčíslím 10 a dále následuje dvoumístný nebo trojmístný kód operátora. Např. GTS má CAC 1023.

V případě využití služby CS volí účastník, přímo připojený k síti dominantního operátora, napřed tento kód CAC. Tím dává ústředně svého primárního operátora najevo, že chce uskutečnit spojení přes jiného operátora. Tato ústředna kód vyhodnotí a směruje volání v síti primárního operátora nejkratší cestou k propojovacímu bodu s alternativním operátorem, kde mu volání předá. Alternativní operátor musí nyní provést ověření práva účastníka uskutečnit volání, neboť kód CAC může volit v podstatě každý, ale právo na spojení mají jen účastníci s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb. Ověření se provádí na základě čísla volajícího účastníka, které je uloženo ve zvláštní databázi v ústředně alternativního operátora. Je-li ověření úspěšné, volání bude alternativním operátorem sestaveno, v opačném případě bude odmítnuto a volající obdrží odkazovací tón.

Služba CPS se od CS liší jen v tom, že účastník nemusí volit kód CAC pro každý hovor, neboť tento je uložen v domovské ústředně účastníka a tato ústředna jej při každém volání předloží před volané číslo automaticky sama. Proces pak dále pokračuje jako při využití služby CS. U alternativního operátora se funkce systému při využití služby CS nebo CPS vůbec neliší.

GTS - Pavel Toller

Článek ze dne 18. června 2004 - pátek