logo itpoint.cz

Pro občanku přes internet

Novela zákona o občanských průkazech počítá od roku 2006 s možností žádosti o vydání OP prostřednictvím internetu. Žádost podávanou přes internet bude nutné opatřit takzvaným zaručeným elektronickým podpisem a přiložit k ní digitálně zpracovaný podpis a fotografii.

Lidé budou moci od příštího roku požádat o nový občanský průkaz i poštou, od roku 2006 i přes internet. Za ztrátu či zneužití občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně jejich odebrání nebo poskytnutí jako zástavy, má hrozit pokuta až 10.000 korun, tedy dvojnásobek dosavadní částky. Počítá s tím novela zákona o občanských průkazech, kterou již schválila sněmovna. Novelu musí ještě posoudit Senát a prezident.

Čeští občané by si podle novely mohli vyzvednout občanský průkaz na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričním úřadu podle vlastního rozhodnutí, které uvedou při vyplňování formuláře. Žádost podávanou přes internet bude nutné opatřit takzvaným zaručeným elektronickým podpisem a přiložit k ní digitálně zpracovaný podpis a fotografii.

Nové občanské průkazy budou už obsahovat strojově čitelné údaje. Dosavadní průkazy bez těchto údajů pozbudou platnosti nejpozději 31. prosince 2008. Starý občanský průkaz odevzdá zájemce až při převzetí nového.

Poslanci odmítli vládě zrušit novelou ustanovení, podle nějž "skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní předpis". Pavel Hrnčíř z opoziční ODS uvedl, že tato věta je "jediná obrana občana proti nadbytečné byrokracii".

Možnost elektronických žádostí o občanské průkazy se nelíbila ministerstvu vnitra. Žádat internetem o vydání občanského průkazu bude velmi nákladné a navíc krátkodobé řešení do doby, než budou zavedeny doklady obsahující biometrické údaje, které nelze zaslat elektronickou ani obvyklou poštou. Letos a v příštím roce se náklady odhadují na 30 milionů korun.

Novela má lépe a důsledněji harmonizovat informační systém evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů a evidence obyvatel. Zvýšené sankce za přestupky kvůli nesprávnému nakládání s občanskými průkazy a s cestovními doklady, což je v souladu s novým pojetím a s novou koncepcí správního trestání.

ČTK

Článek ze dne 2. července 2004 - pátek