logo itpoint.cz

Program IDAbc

Cílem IDAbc je určit, podporovat a propagovat rozvoj a vznik pan-evropských (dostupných po celé Evropě) služeb e-governmentu, včetně interoperabilních datových komunikačních (telematických) sítí, jejichž prostřednictvím jsou služby e-governmentu poskytovány.

Rozhodnutí Evropské parlamentu a Rady EU zveřejněno. Podpora EU zaměřená výlučně na poskytování elektronických služeb veřejné správy (služby e-governmentu) přístupných po celé Evropě.

Dne 18.5. 2004 byla v Úředním věstníku EU, částka L 181, zveřejněna oprava (corrigendum) s textem Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2004/387/ES ze dne 21. dubna 2004 o interoperabilním dodávání pan-evropských služeb e-governmentu správním orgánům, podnikům a občanům (IDABC).

Rozhodnutí zakládá program IDAbc, nástupce tento rok končícího programu IDA II. Cílem IDAbc je určit, podporovat a propagovat rozvoj a vznik pan-evropských (dostupných po celé Evropě) služeb e-governmentu, včetně interoperabilních datových komunikačních (telematických) sítí, jejichž prostřednictvím jsou služby e-governmentu poskytovány. Jedná se o legislativní krok, který umožňuje soustředit prostředky programu na poskytování vhodných informačních a interaktivních služeb správních orgánů ostatním subjektům (mj. firmám a občanům) elektronickou cestou, namísto zaměření se na "pouhou" výměnu dat.

Stále však zůstává záměrem, aby tyto služby a sítě podporovaly členské státy a samotné Společenství (Evropské společenství) v provádění politik a aktivit Společenství (tzn. napomáhali implementaci jednoho nebo více zákonných předpisů EU). Předpokladem také je, že zaměřením na služby se dosáhne podstatně vyššího prospěchu vůči jednotlivým správním orgánům, soukromým organizacím i občanům, než pokud půjde pouze o řešení datové výměny.

Rozpočet programu na celé období svého trvání ve výši 148,7 mil. € bude použit na realizaci dvou hlavních skupin projektů. Projekty společného zájmu, které jsou realizovány v jednotlivých oblastech politiky Společenství (tzv. sektory), jako např. zemědělství, zaměstnanost, vzdělávání, doprava, imigrační politika, apod. Horizontální opatření jsou projekty, které se zabývají vznikem nebo zdokonalením horizontálních pan-evropských služeb e-governmentu (např. portál EU „Your Europe“), služeb infrastruktury (TESTA, eLink) nebo strategických a podpůrných aktivit (eGovernment Observatory). Výsledky horizontálních opatření jsou určeny pro využívání projekty společného zájmu.

Další informace naleznete ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 25. května 2004 - úterý