logo itpoint.cz

Prohlášení Microsoftu k rozhodnutí Evropského soudu

Microsoft vydává prohlášení k pondělnímu rozhodnutí Evropského soudu první instance, který zamítl žádost společnosti Microsoft o odložení opravných prostředků, uložených Evropskou komisí.

V současné době se nacházíme ve fázi přezkoumání příkazu, vydaného soudem první instance. Ačkoliv soud zamítl žádost společnosti Microsoft o vydání předběžných opatření, jsme povzbuzeni řadou aspektů, souvisejících se soudním projednáváním skutkové podstaty věci. Soud na jedné straně neshledal vznik bezprostřední nenapravitelné škody v důsledku opravných prostředků navrhovaných Evropskou komisí. Na druhé straně však uznal, že některé z námi předložených důkazů týkajících se skutkové podstaty věci jsou podložené a mohou hrát důležitou roli, až budou zásadní sporné body řešeny prostřednictvím úplného odvolání.

Ačkoliv jsme doufali, že soud pozastaví některé nebo všechny z opravných prostředků v tomto případu, jsme povzbuzeni skutečností, že soud uznal, že Microsoft má řadu významných důkazů, které je třeba projednat v rámci úplného odvolání.

Dle výroku soudu předložila společnost Microsoft evidentní právní případ (prima facie case) na podporu našeho stanoviska v obou hlavních částech skutkové podstaty případu. Doufáme, že jednotlivé sporné body vyzdvižené soudem umožní stranám projednat možnost narovnání. Jak jsme již v minulosti opakovaně sdělili, máme za to, že existuje lepší způsob řešení těchto velmi komplexních a technických sporných bodů, a to s minimálním dopadem na evropské spotřebitele a evropský technologický sektor.

I nadále se domníváme, že opravné prostředky Evropské komise budou mít pouze velmi malý přínos pro evropskou konkurenci a spotřebitele, a že naopak poškodí mnoho uživatelů operačního systému Windows a tisíce podnikatelských subjektů po celé Evropě, které založily své podnikatelské aktivity na platformě Windows.

Domníváme se, že opravné opatření nařizující odstranění kódování, jež zavazuje společnost Microsoft uvést na trh nižší verzi operačního systému Windows, poškodí spotřebitele a konkurenty a ohrozí integraci technologií, která tvořila základní pilíř revoluce v oblasti informačních technologií za poslední tři desetiletí.

Dříve než učiníme další kroky, soudní příkaz podrobně prostudujeme. Avšak, jak jsme vždy deklarovali, soudnímu příkazu se plně podrobíme jakmile vstoupí v platnost. A to v souladu s alternativními plány, které byly projednány s Evropskou komisí. Spolu s dalším vývojem tohoto procesu budeme i nadále přinášet nová technická řešení a inovace evropským podnikům a spotřebitelům a zároveň hodláme i nadále spolupracovat s evropskými vládami v řadě důležitých politických otázek, jako jsou ochrana soukromí, bezpečnost a uplatnění technologií ve vzdělávání.

Microsoft

Článek ze dne 28. prosince 2004 - úterý