logo itpoint.cz

Prohlášení ministra informatiky k odvolání jednatelů společnosti Eurotel

K odvolání jednoho z nejúspěšnějších manažerů v České republice, pod jehož vedením společnost Eurotel dosáhla mimořádných výsledků, neexistují podle mého názoru skutečně věcné důvody. Jmenování nových jednatelů Eurotelu z řad managementu Českého Telecomu je navíc omezením dosavadní nezávislosti Eurotelu, což může mít negativní vliv na připravovanou privatizaci a rozvoj nových služeb.

Dne 28. 4. 2004 odvolala dozorčí rada Českého Telecomu z místa jednatele Eurotelu ředitele Terrence Valeskiho. Rozhodla o tom většinou hlasů zástupců Ministerstva vnitra, Fondu národního majetku, Ministerstva financí a poradců předsedy vlády plus zástupců zaměstnanců Českého Telecomu. Jako člen vlády politicky odpovědný za sektor telekomunikací se od tohoto rozhodnutí distancuji, jakkoli platí, že odpovědnost za výkon akcionářských práv je věcí Ministerstva financí.

K odvolání jednoho z nejúspěšnějších manažerů v České republice, pod jehož vedením společnost Eurotel dosáhla mimořádných výsledků, neexistují podle mého názoru skutečně věcné důvody. Jmenování nových jednatelů Eurotelu z řad managementu Českého Telecomu je navíc omezením dosavadní nezávislosti Eurotelu, což může mít negativní vliv na připravovanou privatizaci a rozvoj nových služeb. Současně je tento krok v přímém rozporu se strategií, na jejímž základě vloni schválil majoritní vlastník Českého telecomu akvizici 49 % podílu Eurotelu. Ztotožňuji se tak s názorem tří členů dozorčí rady Českého Telecomu, včetně jejího předsedy Ondřeje Felixe, kteří na protest rezignovali na členství v dozorčí radě. Zdůrazňuji: nejde o spor o způsob privatizace Českého Telecomu, ale o způsob správy státního majetku.

Ministerstvo informatiky v souladu s právem Evropské unie nemá vůči Českému Telecomu jakékoliv rozhodovací pravomoci. Odpovědnost za akciový podíl státu včetně jeho privatizace spadá plně do kompetence Ministerstva financí a Fondu národního majetku. Úkolem Ministerstva informatiky je vytvářet a udržovat rovné konkurenční podmínky na telekomunikačním trhu s cílem dosáhnout pro občany maximálně dostupné a kvalitní nabídky telekomunikačních služeb. Z tohoto důvodu jsem se dnes obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby posoudil, zda personálním propojením obou společností nedochází k porušení podmínek, za nichž Úřad v loňském roce schválil spojení Telecomu s Eurotelem, zejména ustanovení, že "žádný poskytovatel telekomunikačních služeb ani spotřebitel nesmí být spojením diskriminován co do kvality či ceny poskytovaných telekomunikačních služeb".

Další své kroky zvážím v závislosti na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V Praze dne 29. 4. 2004
Vladimír Mlynář
MI ČR

Článek ze dne 30. dubna 2004 - pátek