logo itpoint.cz

Prohlášení partnerů kompetenčního centra IPC telefonie o spolupráci

Na základě úspěšné spolupráce a po dohodě všech zúčastněných partnerů (HP, Microsoft, Cisco, DNS) bude spolupráce rozšířena o další oblast podnikových řešení – nasazení IPC telefonie a její integraci se souvisejícími aplikačními nadstavbami podnikových systémů zákazníků, zejména Microsoft CRM, a její využití a integraci s kontaktními centry na bázi IPC.

"MSC@HP je technologické a kompetenční centrum společně založené společnostmi Hewlett-Packard a Microsoft a provozované společností DNS. Toto regionální centrum poskytuje odborné znalosti, zkušenosti a přístup k nejnovějším technologiím zákazníkům společností Hewlett-Packard a Microsoft v zemích Střední a Východní Evropy, Blízkého východu a Afriky."

Mezi základní cíle MSC@HP patří :

Příkladem naplňování těchto cílů jsou aktivity, které poskytujeme jak zákazníkům, tak partnerům všech zúčastněných společností, nejde tak pouze o aktivity v oblasti vzdělávání a školení, ale především o aktivity zaměřené na návrh a konzultaci řešení a jeho následné otestování a simulací v na míru vybudovaném prostředí. Aktivity MSC@HP se neomezují pouze na akce realizované v prostorách centra, ale je možné využít i vzdáleného přístupu přes internet k nakonfigurovanému prostředí v MSC@HP a realizovat prezentaci či praktickou ukázku vybraných technologií vzdáleně.

Pod záštitou a v prostorách MSC@HP vzniklo další technologické a kompetenční centrum založené společnostmi Cisco, HP a DNS, zaměřené na prezentaci, testování a školení Storage Area Network (SAN) technologií a produktů společností Cisco a HP.

Na základě této úspěšné spolupráce a po dohodě všech zúčastněných partnerů (HP, Microsoft, Cisco, DNS) bude spolupráce rozšířena o další oblast podnikových řešení – nasazení IPC telefonie a její integraci se souvisejícími aplikačními nadstavbami podnikových systémů zákazníků, zejména Microsoft CRM, a její využití a integraci s kontaktními centry na bázi IPC.

IPC telefonie jako nové téma a technologické scénáře v rámci MSC@HP

IP komunikace (IP telefonie) představují v současnosti jednu z nejrychleji se rozvíjejících oblastí IT a telekomunikací. Po období počátečního seznamování a následných laboratorních a pilotních testech, dochází k všeobecné akceptaci této technologie. Ať už k rozhodování zákazníků o nasazení IP telefonie přispívá nárůst produktivity a konkurenceschopnosti související s integrací aplikací a datových služeb, nebo úspory vycházející z provozování jedné efektivní infrastruktury pro přenos dat, hlasu a videa, rozsáhlé možnosti IPC umožňují její provozování v oblasti státní správy, velkých podnikových institucí, malých a středních podniků, a to i ve spolupráci s poskytovateli telekomunikačních služeb.

Základním úkolem kompetenčního centra zaměřeného na IPC a budovaného při MSC@HP je vytvoření uceleného prostředí obsahujícího nejenom vlastní IPC technologie.

Základní témata zaměření :

Kompetenční centrum bude poskytovat a nabízet koncovým zákazníkům firem Cisco, HP a Microsoft odbornou základnu a příslušné technické zázemí pro jejich kontinuální vzdělávání a zároveň prostředí pro získání praktických „hands-on“ zkušeností s novými technologiemi před vlastní implementací. Kompetenční centrum bude dále využito k zabezpečení pilotních testování a podporu projektů.

Přínosy využití kompetenčního centra IPC pro jednotlivé partnery

"V České republice, podobně jaké v dalších zemích Evropy, je IP komunikace (A.K.A. IPC telefonie, VOIP apod.) jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v rámci ICT trhu. Tyto technologie jsou stále populárnějšími a využívají je nejen velcí, ale také malí a střední zákazníci, zejména také díky službám poskytovanými společnostmi typu ISP. Cílem našich aktivit v rámci IPC kompetenčního centra provozovaného pod záštitou MSC@HP, je zvýšení povědomí o obchodním potenciálu nasazení a využití Cisco IPC produktů, jako nedílné součástí nových infrastrukturních řešení nabízených ve spolupráci se společností HP."

"Společnost Hewlett-Packard, jako významný systémový integrátor, má zájem o moderní zákaznická řešení postavená na špičkových technologiích a s velkou přidanou hodnotou pro zákazníka. V takových technologicky a implemementačně náročných projektech může uplatnit své výrazné přednosti – špičkové znalosti a zkušenosti svých technických konzultantů v oblasti heterogenních a multiplatformních architektur a jejich integrace. Řešení kontaktních center na bázi technologie IPCC a jejich integrace se systémy zákazníka včetně systémů CRM a budování datových center, s využitím technologie Cisco pro SAN, všechny v prostředí platformy Microsoft, jsou příklady takových technologií a řešení, na která bychom se jako Cisco Gold Certified Partner a Microsoft Gold Certified Partner chtěli v budoucnu soustředit. Vybudování demonstračních a výukových kapacit těchto řešení v rámci regionálního technologického centra MSC@HP chápeme tedy jako jeden z významných nástrojů k posílení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů a nezbytnou podmínku k nastartování vysokého nárůstu HP projektů na českém trhu s těmito zmíněnými řešeními."

"Nasazením technologického scénáře, který integruje možnosti a funkčnost IPC kontaktního centra s funkčností produktu Microsoft CRM 1.2., můžeme v reálném prostředí zákazníkům demonstrovat přínosy inteligentní telefonie jako informačního kanálu pro podnikové CRN řešení a současně vzájemnou funkční a technickou provázanost obou prostředí. Možnost prezentace a testování tohoto scénáře v rámci kompetenčního centra, pak významně podpoří schopnost našich obchodníků a konzultantů a partnerů demonstrovat přínosy a technologické aspekty takového propojení, a tím i současně obchodně podpoří jeho prodej na tuzemském trhu."

Cisco

Článek ze dne 30. listopadu 2004 - úterý