logo itpoint.cz

Projekty na obnovu telekomunikační infrastruktury v Iráku

Zájemci o participaci na projektech by měli zaslat řádně strukturovanou zprávu na e-mailovou adresu Obchodně ekonomického úseku zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu nejpozději do 30. dubna 2004.

Zájemci o participaci na projektech by měli zaslat řádně strukturovanou zprávu na e-mailovou adresu Obchodně ekonomického úseku zastupitelského úřadu ČR v Bagdádu nejpozději do 30. dubna 2004.

OEÚ ZÚ Bagdád prosí všechny zájemce o účast na obnově Iráku, aby si prostudovali níže zveřejněné projekty a vytipovali podle svého zaměření, předmětu činnosti a svých možností ty z nich, u kterých by měli vážný zájem získat další doplňující informace a případně se přímo těchto projektů také účastnit.

T e l e c o m m u n i c a t i o n

IRAQI RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT PRIORITIES - FEBRUARY 2004

Infrastructure - Telecommunication - Ministry of Telecommunication

Seq Project No Project Title Project Description Project Cost Governorate
1 222 Nationwide Microwave Backbone Digital microwave backbonecovers the most populatedareas in the country andconsists of two routes ofsouthern backbone : Baghdad, Hilla, Najaf, Samawa, Nasiriya, Basrah(22 hops) and Northern backbone : Baghdad, Samara, Tikrit and Mosul (13 hops). 40,000,000 Various
2 223 Standard A Earth Station Two new standard A earthstations for Indian and Atlantic oceans regions) will be installed near Baghdad as a replacement ofthe completely damagedearth stations. 16,500,000 Baghdad
3 224 International Telephone Switching A new international telephone switching systemas a replacement of the damaged system will beinstalled in the central switching station in Baghdad in order to handleall the international and national traffic. 6,500,000 Baghdad
4 225 Transit and Local switching Two national and eight regional transit switches and seven local switches with a total capacity of 70 K lines. 43,000,000 Various
5 226 Replacement of 500klines and Expanding The project includes the replacement of old cable 30,000,000 Various
6 227 2M lines of VF cables Networks of about 500000 pairs and expanding the network by 2000000 pair to accommodate the demande on fixed telephone lines.    

TOTAL

136,000,000

Pokud se rozhodnete pro více projektů, měla by jasně stanovit své priority a zaslat následující informace ke každému jednotlivému projektu na adresu commerce_baghdad@mzv.cz.

Každá zpráva by měla obsahovat následující údaje :

Na informace zaslané po 30. dubnu 2004 již nebude možné brát z časových důvodů zřetel.

MZV / OEÚ ZÚ Bagdád

Článek ze dne 26. března 2004 - pátek