logo itpoint.cz

Prováděcí předpisy k provozu e-podatelen jsou předloženy k veřejné diskusi

Cílem je harmonizovat a zjednodušit chování orgánů veřejné moci při přijímání a odesílání elektronicky podepsaných písemností a zavést do praxe vydávání certifikátů jednoznačný identifikátor - bezvýznamový identifikátor občana. Předpisy budou dobu měsíce března v meziresortním připomínkovém řízení.

Ministerstvo informatiky připravilo návrhy dvou prováděcích předpisů k zákonu o elektronickém podpisu a předkládá k veřejné diskusi návrhy prováděcích předpisů k provozu e-podatelen.

Jedná se o vyhlášku o elektronických podatelnách a nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky fungování elektronické podatelny v orgánu veřejné moci. Oba předpisy navazují na návrh novely zákona o elektronickém podpisu, který je v současné době ve druhém čtení PSP. Nařízení vlády a vyhláška o elektronických podatelnách jsou vzájemně provázány a doplňují se.

Cílem předložených návrhů je harmonizovat a zjednodušit chování orgánů veřejné moci při přijímání a odesílání elektronicky podepsaných písemností a zavést do praxe vydávání certifikátů jednoznačný identifikátor - bezvýznamový identifikátor občana. Předpisy budou dobu měsíce března v meziresortním připomínkovém řízení.

Veřejná diskuse je ZDE.

MI ČR

Článek ze dne 5. března 2004 - pátek