logo itpoint.cz

Řada internetových obchodů své zákonné povinnosti neplní

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky provedlo na vzorku 100 internetových obchodů aktuální, v pořadí již čtvrtý test, který byl zaměřen na poskytování nejzákladnějších informací před uzavřením smlouvy, jež musí být podle platné legislativy zveřejňovány. Dalším kritériem byla absence zavádějících informací o délce záruky.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) provedlo aktuální, v pořadí již čtvrtý, test internetových obchodů. Své základní informační povinnosti vyplývající ze zákona v něm nesplnilo 56 procent z nich.

Od 1. ledna 2001 nabyla účinnosti novela Občanského zákoníku 40/1964 Sb., která implementuje z evropské směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES i informační povinnost internetových obchodů. SOS provádělo testy jejího plnění v březnu a září 2001 a následně i v červenci 2003. Výsledky ukázaly významné nedostatky v dodržování zákona.

Na přelomu února a března 2004 SOS test zopakovalo na vzorku 100 internetových obchodů. Test se zaměřil na poskytování nejzákladnějších informací (adresa, IČ, poučení o možnosti odstoupení) před uzavřením smlouvy, jež musí být podle platné legislativy zveřejňovány. Dalším kritériem byla absence zavádějících informací o délce záruky.

Výsledky jsou následující :

"Přestože oproti předchozím testům lze hovořit o zlepšení, tak stav, kdy 56 % prodávajících neplní své povinnosti, za uspokojující považovat nemůžeme a musíme pokračovat v osvětě," uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS a dodal : "Ukazuje se, že v některých případech prodávající o svých povinnostech jednoduše neví a například si neuvědomují, že již skončilo přechodné období, ve kterém bylo možné prodávat zboží ještě s šestiměsíční záruční dobou. Proto SOS organizuje i některé semináře pro prodávající, aby mohli uvést své obchody do souladu se zákonem a vyhnuli se tak třeba i postihům od státních dozorových orgánů, který v uvedeném případě může být až 1 000 000 Kč."

Text Závěrečné zprávy provedeného testu včetně podrobných výsledků i přesného popisu výběru obchodů i metodiky testování naleznete ZDE (DOC).

SOS

Článek ze dne 20. října 2004 - středa