logo itpoint.cz

Rady Sdružení obrany spotřebitelů dostupné i z mobilů + nové informační centrum v Brně

Vstříc všem, kteří potřebují operativně konzultovat svůj spotřebitelský problém, vychází od 1. září 2004 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky. Na poradenskou linku 900 08 08 08 se nyní nově dovolají každý pracovní den od 8 do 17 hodin také všichni majitelé mobilních telefonů. Současně od 1. září začne sloužit spotřebitelům nové brněnské informační centrum v Křenové ulici v centru Brna.

Vstříc všem, kteří potřebují operativně konzultovat svůj spotřebitelský problém, vychází od 1. září 2004 Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS). Na poradenskou linku 900 08 08 08 se nyní nově dovolají každý pracovní den od 8 do 17 hodin také všichni majitelé mobilních telefonů. Rozšířené služby poradenské linky SOS po telefonu jsou dosažitelné ze všech míst České republiky za dotovanou jednotnou sazbu 8 Kč za minutu.

Poradenská linka SOS po telefonu začala sloužit spotřebitelům v srpnu 2002. Stala se první a dosud jedinou placenou formou poradenství SOS. Vznikla především pro operativní informování spotřebitelů ve chvílích, kdy si nevěděli rady a hrozilo by, že pokud nebudou reagovat okamžitě, může dojít k porušení jejich spotřebitelských práv.

"Těší nás, že spotřebitelé si na poradenskou linku SOS po telefonu zvykli. Četnost volání postupně vzrostla na několik desítek telefonátů denně," řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS.

Za dva roky provozu linky zodpověděli její poradci téměř osm tisíc telefonických dotazů. Šlo zejména o aktuální informaci o právech spotřebitele, reklamačním řízení, délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace, či podmínkám odstoupení od kupní smlouvy, případně odpovědi na jiné nekomplikované otázky. Na poradenské lince jsou rovněž k dispozici aktuální kontaktní adresy poraden SOS, na kterých je možné bezplatně konzultovat spotřebitelský problém buď osobně, nebo písemně.

"Poradenskou linku SOS po telefonu považujeme i do budoucna za dobrou možnost, jak poskytnout spotřebitelům pohotovou informaci o jejich právech. Jde o účinnou pomoc zejména v situaci, kdy spotřebitel nemůže využít naši internetovou poradnu na stránkách www.spotrebitele.info, případně nemá v dosahu ani jednu ze sedmnácti osobních poraden SOS, působících dnes už v deseti krajích České republiky," zdůraznil F. Lobovský. Jak dále konstatoval, o zprovoznění nového telefonního čísla poradenské linky začalo SOS uvažovat poté, když bez jasného ohlášení změnil Český Telecom stávající číslo linky a během letošních prázdnin se pak kvůli tomu řadě spotřebitelů nedařilo na linku dovolat.

K 1. září proto nezávislé neziskové sdružení spotřebitelů zprovoznilo nové číslo své SOS linky, jež je oproti dosavadnímu pro spotřebitele velmi dobře zapamatovatelné – 900 08 08 08.

Provoz na lince zůstává stejný jako dříve, to znamená, že se spotřebitelé mohou dovolat každý pracovní den od 8 do 17 hodin a poradci jim operativně zodpoví jejich dotaz. Se změnou čísla souvisí i změna sazby. Nadále zůstává dotovaná a je 8 korun za minutu.

Ať bude tazatel telefonovat z pevné linky v místním tarifu, meziměstsky, z bytové stanice, prostřednictvím kteréhokoli mobilního operátora, nebo veřejného automatu, zaplatí za jednu minutu hovoru stejnou dotovanou cenu.

Za telefonickou konzultaci o délce čtyř minut, která běžně stačí k vysvětlení jednoduchého problému, spotřebitel zaplatí celkem 32 Kč, což je jen o 8 Kč více, než cena dvou jízdenek městskou hromadnou dopravou v Praze do poradny a zpět.

Z telefonních stanic se zablokovaným voláním na linky s vyšším tarifem a z ciziny nelze hovor uskutečnit.

Nové informační centrum v Brně

Od 1. září začne sloužit spotřebitelům nové brněnské informační centrum Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS). V bezplatné poradně v Křenové ulici v centru Brna mohou spotřebitelé konzultovat svůj spotřebitelský problém dvakrát týdně, ve středu a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.

Nové Spotřebitelské informační centrum SOS v jihomoravské metropoli v Křenové ulici 151/47 naváže na zkušenosti dosavadní spotřebitelské poradny, která nabízela své služby v prostorách organizace Veronica v brněnské Panské ulici. Také na této adrese však zůstane možnost konzultovat spotřebitelský problém nadále zachována.

Spotřebitelské informační centrum v Brně se podařilo vybudovat i díky pochopení Magistrátu města Brna, který poskytl nebytové prostory a pomohl s jejich úpravou. Spotřebitelé najdou v informačním centru nejen poradnu, ale budou si moci odsud odnést i informační materiály.

"Rostoucí zájem spotřebitelů o možnost poradit se o svém spotřebitelském problému nás vede k posílení našeho zastoupení v Brně. Rostoucí sebevědomí spotřebitelů potvrzuje oprávněnost existence spotřebitelské organizace, jakou se už dvanáctým rokem snaží být naše Sdružení obrany spotřebitelů České republiky," řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS, a dodal : "SOS sice nemůže vstupovat do sporů spotřebitele s podnikatelem, poskytuje však rady, šíří informace formou letáků, brožur a CD, a hájí spotřebitele v situacích, kdy síly jednotlivce nestačí."

Spotřebitelská informační centra SOS působí již v deseti krajích České republiky a počet dotazů, upozornění a stížností, na které budou poradci SOS v letošním roce reagovat, zřejmě překoná podle odhadů Sdružení číslo 10 000, což je další nárůst ve srovnání s loňským rokem.

SOS

Článek ze dne 1. září 2004 - středa