logo itpoint.cz

Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád zvolen do pětičlenného řídícího orgánu evropského projektu GN2

Úkolem pětičlenného výkonného výboru je operativní řízení celého projektu. Na jeho řešení se podílí 26 národních sítí pro výzkum a vzdělávání (tzv. NREN sítí) z celé Evropy. Jednou z nich je i CESNET. Zvolení Jana Gruntoráda do Výkonného výboru je potvrzením vysokého renomé, které CESNET v evropské síťové obci požívá.

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., byl zvolen do pětičlenného Výkonného výboru projektu GN2, který je pokračovatelem projektu GÉANT. V jeho rámci byla provozována nejvýkonnější komunikační infrastruktura - panevropská vědeckovýzkumná síť GÉANT. Cílem projektu GN2, který je realizován v souladu se 6. rámcovým programem Evropské unie, je vybudování nové generace panevropské vědeckovýzkumné sítě. Ta by měla evropským výzkumníkům umožnit přenášení velkých objemů dat v krátkém čase, využívání pokročilých síťových aplikací, například výpočetních gridů, end-to-end služby a také spolupráci na společných projektech v reálném čase.

Úkolem pětičlenného výkonného výboru je operativní řízení celého projektu. Na jeho řešení se podílí 26 národních sítí pro výzkum a vzdělávání (tzv. NREN sítí) z celé Evropy. Jednou z nich je i CESNET. Zvolení Jana Gruntoráda do Výkonného výboru je potvrzením vysokého renomé, které CESNET v evropské síťové obci požívá. "Odborníci z CESNETu si svou aktivní účastí na mezinárodních programech realizovaných v minulých letech vydobyli vynikající pověst a dnes patří do rodiny špičkových kapacit, které určují další vývoj počítačových sítí. Naši výzkumníci byli přizváni na řešení hned několika náročných úkolů, které v rámci GN2 budou probíhat. Díky mému zvolení se nyní budeme aktivně podílet i na řízení celého projektu. Považuji to za další významný úspěch, kterého CESNET v poslední době dosáhnul," říká ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád.

Pětičlenný Výkonný výbor byl zvolen 3. prosince 2004 na zasedání NREN Policy Committee. Spolu s Janem Gruntorádem byli do Výkonného výboru zvoleni zástupci dalších národních sítí pro vědu a výzkum: Boudewijn Nederkoorn (Nizozemí), Ivan Marič (Chorvatsko), Klaus Ullmann (Německo) a Dany Vandromme (Francie).

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro výzkum a vývoj. V současné době je financováno z prostředků Rady pro výzkum a vývoj a svých členů. Sdružení provozuje národní optickou gigabitovou síť CESNET2 a spolupracuje s Kanadou, Nizozemím a USA na budování globální lambda sítě GLIF (Global Lambda Integrated Facility), jejíž česká část se nazývá CzechLight. Díky aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v evropském projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí.

CESNET

Článek ze dne 9. prosince 2004 - čtvrtek