logo itpoint.cz

Reklama Tele2 klamala zákazníky

Za závadnou prohlásila Arbitrážní komise Rady pro reklamu kampaň společnosti Tele2, která nejenom klamala zákazníky, ale poškozovala i Český Telecom. V minulosti (2002) si Radě pro reklamu stěžoval Český Telecom také na RadioMobil a Eurotel si v tomtéž roce stěžoval na Český Mobil ...

Za závadnou prohlásila Arbitrážní komise Rady pro reklamu tiskovou a televizní kampaň společnosti Tele2. Většinou hlasů komise rozhodla, že uvedená kampaň porušuje etický Kodex reklamy a že je zavádějící ve vztahu ke spotřebitelům !

Za závadnou prohlásila Arbitrážní komise Rady pro reklamu tiskovou a televizní kampaň společnosti Tele2. Většinou hlasů komise rozhodla, že uvedená kampaň porušuje etický Kodex reklamy a že je zavádějící ve vztahu ke spotřebitelům.

Rozhodnutí Arbitrážní komise samozřejmě vítáme. Reklama Tele2 totiž nejenom klamala zákazníky, ale poškozovala i Český Telecom. Domnívám se, že porušování etických zásad zdravé konkurenci na našem trhu rozhodně neprospěje.

"Navíc v době kdy Český Telecom představil nové tarify a snížil své ceny až o 41 % se jedná ze strany Tele2 o vyvolávání nepřiměřeného očekávání na straně zákazníků a ve svém důsledku o jejich klamání," uvedl David Duroň, výkonný ředitel pro marketing Českého Telecomu.

Český Telecom


V minulosti (2002) si Radě pro reklamu stěžoval Český Telecom také na RadioMobil a Eurotel si v tomtéž roce stěžoval na Český Mobil

ČESKÝ TELECOM versus RADIOMOBIL

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR (Čj. 009/2002/STÍŽ)

Stížnost
Stížnost směřuje proti tiskové reklamě společnosti RadioMobil a.s. propagující mobilní síť Paegas v deníku Právo s názvy "Platíte dva telefonní účty ?" a "Vyplatí se mít mobil a zároveň pevnou linku ?". Dle stěžovatele dochází k porušení Kodexu reklamy, tím že inzeráty obsahují klamavé a nepravdivé informace. Stěžovatel považuje způsob, kterým je v inzerátech prezentována mobilní sít Paegas, za jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy.

Rozhodnutí
Stížnost byla zamítnuta.

Odůvodnění
Arbitrážní komise se seznámila s vyjádřením zadavatele a zároveň shlédla zmiňované inzeráty. Po dlouhé diskusi dospěla k závěru, že se jedná o konkurenční spor mezi dvěma telekomunikačními společnostmi, které jsou provozovateli pevné telekomunikační sítě. Proto Arbitrážní komise na základě bodu 5.1 Kapitoly I, části první Kodexu reklamy stížnost zamítla.

V Praze dne 3. dubna 2002 
Za správnost Zbyněk Roubal
výkonný ředitel

EUROTEL versus ČESKÝ MOBIL

ROZHODNUTÍ ARBITRÁŽNÍ KOMISE RPR (Čj. 030/2002/STÍŽ)

Stížnost
Stížnost společnosti EUROTEL Praha, spol. s r.o. směřuje proti reklamní kampani mobilního operátora ČESKÝ MOBIL, a.s.. Dle názoru stěžovatele reklamní kampaň týkající se přečíslování telefonních stanic je způsobilá vyvolat ve spotřebiteli, že přečíslování je natolik složitý proces, že může způsobit v konečném důsledku nesnáze velmi rozsáhlého charakteru.

Rozhodnutí
Stížnost byla zamítnuta.

Odůvodnění
Arbitrážní komise se před vydáním rozhodnutí seznámila se stížností i s vyjádřením zadavatele. Arbitrážní komise rozhodla, že se jedná o konkurenční obchodní spor mezi dvěma soutěžiteli, stížnost zamítla a doporučuje stěžovateli obrátit se na příslušný soud.

V Praze dne 17. září 2002
Za správnost Zbyněk Roubal
výkonný ředitel

Telefonie

Článek ze dne 20. února 2004 - pátek