logo itpoint.cz

Řešení Microsoft Navision bylo oceněno v anketě Czech ERP 2004

Dvojitý úspěch systému Microsoft Navision poukazuje na velmi dobré nastartování spolupráce společnosti Microsoft s partnery, kteří zákazníkům na českém trhu toto řešení nabízí. Získaná ocenění jsou také dovršením úspěšné akvizice Navision společností Microsoft.

Řešení Microsoft Business Solutions - Navision získalo dvě ocenění v odborné anketě Czech ERP 2004.

Dvojitý úspěch systému Microsoft Navision poukazuje na velmi dobré nastartování spolupráce společnosti Microsoft s partnery, kteří zákazníkům na českém trhu toto řešení nabízí. Získaná ocenění jsou také dovršením úspěšné akvizice Navision společností Microsoft.

Řešení Microsoft Business Solutions - Navision byly uděleny dvě zvláštní ocenění odborné poroty v kategoriích :

"Jsem potěšen, že systém Microsoft Navision získal hned dvě zvláštní ocenění poroty. Našim zákazníkům a partnerům nabízíme řešení, které je vhodné pro středně velké společnosti, ale také pro společnosti, které se prudce rozvíjí a přechází ze segmentu středních společností do segmentu společností velkých," uvedl Petr Karásek, ředitel divize Microsoft Business Solutions. "V současné době máme již dvacetiletou tradici v poskytování ERP systému po celém světě. Microsoft nyní zákazníkům nabízí spolu s ERP systémy rovněž maximální synergii všech používaných řešení na platformě Microsoft, což v konečném důsledku znásobuje přidanou hodnotu pro jejich podnikání."

Ankety se ve čtyřech kategoriích zúčastnilo celkem 59 firem (producentů a distributorů ERP systémů), které do soutěže zaregistrovaly celkem 101 produktů.

Anketa ERP Czech 2004 reaguje na zájem širokého spektra subjektů působících v oblasti vývoje podnikových informačních systémů. Vyhlašovatelem prvního ročníku ankety ERP Czech 2004 je poradenská skupina FSG ve spolupráci s agenturou Weber Shandwick a s odbornou garancí časopisu IT Systém. Generálním partnerem projektu je Samsung. Hlavními partnery jsou Československá obchodní banka, PVT, Fujitsu Siemens Computers a Ernst & Young.

Základními kritérii pro hodnocení produktů odbornou porotou byly bezchybná funkčnost produktu při respektování příslušných právních norem, přidaná hodnota, kterou daný produkt poskytuje svému uživateli vzhledem k pořizovací ceně, otevřenost a kompatibilita produktu, tj. schopnost propojení (integrace) s dalšími komponentami IT infrastruktury uživatele, "uživatelská přívětivost" produktu a podpora, kterou poskytuje dodavatel svým zákazníkům či "škálovatelnost produktu", tj. schopnost rozvíjet se spolu s potřebami uživatele.

Microsoft Business Solutions, divize společnosti Microsoft, nabízí širokou škálu integrovaných podnikových aplikací a služeb navržených pro středně velké a velké společnosti přinášející zlepšené navazování a udržování kontaktů se zákazníky, zaměstnanci, partnery a dodavateli. Aplikace Microsoft Business Solutions automatizují a optimalizují strategické podnikové procesy jako jsou finance, distribuce, lidské zdroje, vedení projektů, zákaznický servis a podpora, řízení prodejních aktivit, řízení dodavatelských řetězců, e-commerce a výroba.

Více informací naleznete na adrese http://www.microsoft.com/cze/BusinessSolutions

Microsoft

Článek ze dne 30. června 2004 - středa