logo itpoint.cz

Rezignace jednatele ve statutárních orgánech skupiny Český Telecom

Pavel Klimuškin rezignoval z osobních důvodů na funkce jednatel společnosti Eurotel Praha a člen představenstva Českého Telecomu.

Představenstvo společnosti Český Telecom vzalo na svém zasedání, konaném dne 10.12. 2004 na vědomí písemnou rezignaci pana Pavla Klimuškina na výkon funkce jednatele společnosti Eurotel Praha. Funkční období jednatele Eurotelu, pana Pavla Klimuškina, bylo ukončeno dnem 11.12. 2004.

Pan Klimuškin rovněž oznámil své rozhodnutí odstoupit z funkce člena představenstva Českého Telecomu, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě společnosti. Tuto rezignaci projedná dozorčí rada na svém pondělním zasedání, čímž bude členství pana Klimuškina v představenstvu Českého Telecomu ukončeno (v souladu se Stanovami společnosti).

Na funkce ve statutárních orgánech skupiny Český Telecom pan Klimuškin rezignoval z osobních důvodů.

Český Telecom

Další info k Pavlu Klimuškinovi :

telefonie.cz

Článek ze dne 14. prosince 2004 - úterý