logo itpoint.cz

Sektorová analýza Telekomunikace

Publikace Telekomunikace je analytickým dokumentem České kapitálové informační agentury a.s., který byl zpracován pro účely základní orientace v odvětví. Přináší retrospektivní pohled na vývoj sektoru od jeho prvopočátku až do současnosti. Součástí je rovněž popis silných a slabých stránek sektoru s identifikací perspektiv dalšího vývoje, vytyčení legislativního rámce jeho působení či monitor zahraničních trendů.

Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA) v září vydala třetí sektorovou analýzu, z edičního plánu pro rok 2004, Telekomunikace.

Publikace Telekomunikace je analytickým dokumentem České kapitálové informační agentury a.s. týkající se stejnojmenného odvětví českého hospodářství, které je dle klasifikace Českého statistického úřadu vymezeno jako systém subjektů s OKEČ 64.2. Dokument byl zpracován pro účely základní orientace v odvětví, který je řazen mezi potenciální nositele hospodářského růstu a je dobrou příležitostí pro investiční činnosti.

Přináší retrospektivní pohled na vývoj sektoru od jeho prvopočátku až do současnosti s poukázáním na potíže, se kterými se musel postupně vyrovnat. Na historii navazuje popis aktuální situace s identifikací perspektiv dalšího vývoje, stručná charakteristika distribučních kanálů včetně nejoblíbenějších nástrojů marketingové komunikace. Součástí je rovněž popis silných a slabých stránek sektoru s identifikací perspektiv dalšího vývoje, vytyčení legislativního rámce jeho působení či monitor zahraničních trendů.

Po formální stránce je dokument rozdělen do tří částí :

Dokument je k nahlédnutí v prostorách agentury ČEKIA.

Analýzu si můžete objednat na telefonním čísle 222 098 181 nebo on-line ZDE.

 centrum analýz

ČEKIA

Článek ze dne 21. října 2004 - čtvrtek