logo itpoint.cz

Senát pozměnil novelu o získávání úředních výpisů elektronicky

Ověřené úřední výpisy, například z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku, bude zřejmě možné získat elektronicky a dálkově. Jejich automatizované vydávání má umožnit zavedením elektronické značky novela zákona o elektronickém podpisu. Senát se záměrem novely souhlasil, normu ale přesto musel vrátit Poslanecké sněmovně.

Ověřené úřední výpisy, například z katastru nemovitostí či obchodního rejstříku, bude zřejmě možné získat elektronicky a dálkově. Jejich automatizované vydávání má umožnit zavedením elektronické značky novela zákona o elektronickém podpisu. Senát se záměrem novely souhlasil, normu ale přesto musel vrátit Poslanecké sněmovně.

Podle sněmovní verze by totiž část novely měla nabýt účinnosti již dnem vstupu Česka do Evropské unie, tedy tuto sobotu, což vzhledem k délce legislativního procesu nebylo možné splnit. Senátoři proto navrhli účinnost posunout a formulačně zpřesnili i pasáž, která se týká použití elektronické značky. Ministr informatiky Vladimír Mlynář (US-DEU) senátní změny podpořil, podle něj přispějí ke zkvalitnění normy.

Navrhované zavedení elektronické značky, kterou se zprávy označují bez přímé lidské kontroly, a takzvaného kvalifikovaného časového razítka je podmínkou propojení úředních registrů. Online služby státu by pak měly být dostupné v síti informačních kiosků ve veřejných budovách, v pobočkách České pošty a v síti veřejných knihoven.

Zavedení nových služeb bude záviset také na novele zákona o informačních systémech ve veřejné správě. Tu by ministerstvo informatiky mělo předložit vládě do poloviny roku.

Senátor ODS František Kopecký v debatě o novele poznamenal, že zavedení elektronického podpisu kýžený efekt nepřineslo, podle něj je jeho používání minimální. Mlynář mu oponoval s tím, že takzvaný neakreditovaný elektronický podpis se už používá v elektronickém bankovnictví.

ČTK

Článek ze dne 3. května 2004 - pondělí