logo itpoint.cz

Setkání na půdě Mezinárodní telekomunikační unie

V souvislosti se zahájením zasedání Rady ITU v Ženevě dne 9. června 2004 se uskutečnilo zdvořilostní setkání I. náměstka ministra informatiky Michala Frankla s ředitelem sekce ITU pro rozvoj telekomunikací, panem Hammadou Tourém.

V souvislosti se zahájením zasedání Rady ITU (Mezinárodní telekomunikační unie) v Ženevě dne 9. června 2004 se uskutečnilo zdvořilostní setkání I. náměstka ministra informatiky Michala Frankla s ředitelem sekce ITU pro rozvoj telekomunikací (Telecommunication Development Bureau-BDT), panem Hammadou Tourém.

Ředitel H. Touré v průběhu přijetí ocenil velmi dobrou práci zástupců České republiky v Radě ITU a jejích pracovních skupinách. Zmínil též podporu České republiky idejím a cílům Světového summitu o informační společnosti (WSIS) a práci zástupců ČR při přípravách první, i druhé fáze WSIS.

Pokud jde o překonávání problému tzv. digital divide, náměstek M. Frankl potvrdil nabídku expertní pomoci českých odborníků v rámci programů ITU, např. Internet Trainig Centres Initiative ve vztahu k Africe, orientované na zvyšování informační gramotnosti obyvatel. Uvedl, že potřebná přípravná jednání s ITU v této věci již probíhají. Česká republika pracuje v Radě ITU již druhé volební čtyřleté období a je připravena nadále přispívat ku prospěchu a zájmu rozvoje informační společnosti.

MI ČR

Článek ze dne 11. června 2004 - pátek