logo itpoint.cz

Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003

V roce 2003 uskutečnil Český statistický úřad statistické šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech, jenž vycházelo z modelového dotazníku Eurostatu určeného pro členské země EU. Jednalo se o první periodické šetření navazující na pilotní šetření, které proběhlo v roce 2002 na omezeném počtu respondentů.

Stoupající význam nových informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich rostoucí vliv na ekonomiku a společnost zvýrazňuje potřebu tyto jevy statisticky zachycovat a analyzovat, provádět mezinárodní srovnání a poskytovat potřebné informace vládním orgánům, podnikatelských i nepodnikatelským subjektům, včetně široké veřejnosti.

V roce 2003 uskutečnil Český statistický úřad (ČSÚ) statistické šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech, jenž vycházelo z modelového dotazníku Eurostatu určeného pro členské země EU. Jednalo se o první periodické šetření navazující na pilotní šetření, které proběhlo v roce 2002 na omezeném počtu respondentů.

Je nutné zdůraznit unikátnost našich dat, neboť je to poprvé, kdy jsou tyto údaje v ČR sledovány v takovémto rozsahu, reprezentativnosti a podrobném členění dle pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnaneckého a ekonomického statusu a regionálním členění.

Předložený dokument obsahuje především základní údaje o :

Hlavní zjištění

Ve 4.čtvrtletí 2003 použilo v ČR osobní počítač 38 % populace ve věku 15 a více let. Někdy osobní počítač použilo 46 % populace. Nejčastěji je osobní počítač používán doma a v práci.

Internet ve 4. čtvrtletí 2003 použilo 28 % populace ve věku 15 a více let. Někdy použilo internet 34 % populace. Internet je nejvíce využíván mladými lidmi ve věku 15-24 let. Nejméně internet využívají jednotlivci ve věku 65 a více let. Dalo by se říct, že nejčastějším uživatelem internetu je mladý muž z Prahy, zaměstnaný, s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Nejvíce uživatelů se k internetu připojuje z domova (61%) a z práce (45 %).

Jednou z nejpopulárnějších aktivit na internetu je využívání elektronické pošty – ve 4.čtvrtletí 2003 využilo elektronickou poštu 81 % uživatelů internetu.

Internetové bankovnictví pro soukromé účely použilo ve 4.čtvrtletí 2003 12 % uživatelů internetu. Z celkové populace ve věku 15 a více let to představuje 3,4 %. Nejvíce tento způsob nakládání s penězi využívají mladí lidé ve věku 25-34 let.

Teleworking vykonávalo ve 4.čtvrtletí 2003 1,1 % populace ve věku 15 a více let. Z uživatelů internetu to bylo 3,8 %.

3,4 % populace ve věku 15 a více let si v roce 2003 koupilo/objednalo nějaké zboží nebo službu přes internet. Největší zájem mezi osobami, které nakoupily/objednaly zboží, či služby přes internet, byl o knihy, časopisy a učebnice, dále o elektronické vybavení a o vstupenky na kulturní akce.

Český statistický úřad

Článek ze dne 23. srpna 2004 - pondělí