logo itpoint.cz

Siemens se opět odvolal kvůli soutěži na komunikační síť ČD

Siemens spatřuje porušení zákona u nového vyhodnocení zejména v nedodržení principu nezvýhodnění (nebo nediskriminaci) uchazečů, které se stěžejně opírá o nepravdivé a nekvalifikované argumentace. Vítězi tendru - společnosti Kapsch se prodlužování soutěže nelíbí a upozorňuje na to, že od příštího roku bude nutné zajistit komunikační síť pro I. železniční koridor, který vede do Německa. Německé Deutsche Bahn chystají GSM-R spustit v lednu. Český systém by měl být se sítí v Německu slučitelný.

Společnost Siemens podala rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k předsedovi ÚOHS v obchodní veřejné soutěži "ČD DDC, Pilotní projekt GSM-R v úseku Děčín státní hranice – Ústí nad Labem – Praha – Kolín". Siemens spatřuje porušení zákona u nového vyhodnocení zejména v nedodržení principu nezvýhodnění (nebo nediskriminaci) uchazečů, které se stěžejně opírá o nepravdivé a nekvalifikované argumentace.

Mezi nepravdivé argumenty, které v souvislosti s touto veřejnou soutěží zásadním způsobem poškozují dobré jméno společnosti Siemens, patří zejména informace o rozdílu v nabízené ceně a v použitém programovém vybavení základnových stanic. V oficiálním dokumentu Českých drah (ČD) z května 2003 je totiž uvedeno, že "Cenový rozdíl technologie GSM-R je 19,7 mil. Kč". Ve skutečnosti je cenový rozdíl pouze 4,6 mil. Kč, což mimo jiné potvrdil i protokol z otevírání obálek. V jiném oficiálním dokumentu (z prosince 2003) ČD uvádějí: "Aby uchazeč Siemens mohl vyhovět zadání obchodní veřejné soutěže, nabídl dosud vývojově nedokončenou verzi software ... a BR7 (pro základnové stanice)". Ve skutečnosti byl tento software v roce 2003 provozně nasazen již v pěti evropských zemích. Na používání nepravdivých informací v soutěži Siemens mnohokrát upozorňoval. Požádal dokonce písemně České dráhy, aby se takovéto argumentace vyvarovaly a učinily nápravu. To se však nestalo. Siemens proto byl nucen podat žalobu o ochranu dobré pověsti k Městskému soudu v Praze.

K neméně zvláštní skutečnosti patří i doba vyhodnocení. Původně měla pracovní komise na odborné posouzení nabídek 14 dní. Předseda této komise přitom několik dní před uplynutím této lhůty oznámil, že "po předběžném seznámení s nabídkami nelze vzhledem k jejich náročnému obsahu a nabízené technologii řádně zpracovat v krátké době jejich hodnocení a požádal o odložení termínu předložení závěrečného hodnocení pracovní komisí". Samotné odborné vyhodnocení si tak nakonec vyžádalo celé 4 týdny. Nový výběr, provedený ČD, byl hotov během pouhých 3 dnů oproti 4 týdnům, které potřebovali odborníci z pracovní komise.

Siemens a GSM-R: V celé Evropě třináct kontraktů mezi jednotlivými provozovateli železniční dopravy a dodavateli GSM-R, z toho v devíti případech je dodavatelem právě společnost Siemens (Švédsko, Itálie, Velká Británie, Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko, Belgie, Finsko a Norsko). V testovacím režimu navíc provozuje společnost Siemens GSM-R dokonce v jedenácti státech. Velkou výhodou je, že společnost Siemens sama vyrábí veškeré komponenty sítě GSM-R. Siemens má v České republice bohaté zkušenosti s výstavbou klasických sítí GSM, vybudované technické zázemí s unikátní testovací laboratoří GSM a podporou 300 telekomunikačních odborníků.

Siemens

Společnosti Kapsch se prodlužování soutěže nelíbí a upozorňuje na to, že od příštího roku bude nutné zajistit komunikační síť pro I. železniční koridor, který vede do Německa. Německé Deutsche Bahn chystají GSM-R spustit v lednu. Český systém by měl být se sítí v Německu slučitelný.

Vítěz tendru předpokládá, že by mohl zahájit zkušební provoz za 11 měsíců od zahájení stavby a ostrý provoz o měsíc později, tedy v příštím roce. Podle mluvčí Radky Kolínské bude Kapsch spolupracovat například s firmami Sudop Brno, nebo AŽD Praha.

Kapsch podle dřívějších slov mluvčího drah Petra Šťáhlavského zvítězil na základě vícekriteriálního hodnocení, kdy se mimo jiné hodnotila nabídnutá cena. Podle materiálů, které má ČTK k dispozici, přitom obě hodnotící komise doporučily vedení drah vybrat nabídku Siemensu jako lepší.

Kapsch má síť GSM-R postavit například na sousedním Slovensku a pro stejnou technologii od Nortel Networks se rozhodly německé a nedávno i francouzské a čínské železnice. Siemens zatím v počtu zakázek vede, protože podepsal kontrakty v devíti evropských zemích.

Pilotní projekt na I. železničním koridoru mezi Děčínem a Kolínem otevírá dodavateli možnost podílet se na pokrývání větší části sítě ČD, což je zakázka v hodnotě až šesti miliard korun.

ČTK

Článek ze dne 25. března 2004 - čtvrtek