logo itpoint.cz

Skoro polovina českých firem považuje kontrolu pohybu svých služebních vozidel za důležitou

Téměř 45 procent českých firem považuje kontrolu pohybu svých služebních vozidel za důležitou. Na druhé straně téměř polovina dotázaných firem a organizací takovouto kontrolu za důležitou nepovažuje - tím de facto umožňuje svým zaměstnancům používat služební vozidla na účely, které nemusí vždy být v rámci jejich pracovních povinností.

Téměř 45 procent českých firem považuje kontrolu pohybu svých služebních vozidel za důležitou. Na druhé straně téměř polovina dotázaných firem a organizací takovouto kontrolu za důležitou nepovažuje - tím de facto umožňuje svým zaměstnancům používat služební vozidla na účely, které nemusí vždy být v rámci jejich pracovních povinností.

Vyplývá to z výzkumu, který provedla v druhém čtvrtletí letošního roku agentura Factum Invenio pro CCS Českou společnost pro platební karty a.s. mezi 800 firmami s více než dvaceti zaměstnanci. "Za velmi důležitou považuje kontrolu pohybu svých vozidel celkem 15 % oslovených firem, naopak za zcela nedůležitou 18 % firem" uvedl Tomáš Macků, ředitel oddělení Business & Finance Factum Invenio.

Z výzkumu současně vyplynulo, že 8 % českých firem s více než dvaceti zaměstnanci používá některý ze systémů pro kontrolu pohybu služebních vozidel. Rozhodnutí o realizaci kontroly pohybu služebních vozidel a pořízení karet pro bezhotovostní úhradu nákupů pohonných hmot a souvisejících služeb je přitom v 80 % případů podřízeno nejdůležitějším řídícím osobám firem a právě u nich lze předpokládat nejvyšší zájem na snadné kontrole provozu firemního autoparku a nákladů na pohonné hmoty. Důvodem, který motivuje firmy k pořízení systémů pro sledování vozidel, je rovněž stále se rozšiřující nabídka produktů a služeb v této oblasti.

Výsledky výzkumu zároveň potvrdily, že význam kontroly pohybu firemních automobilů se zvyšuje s velikostí vozového parku společnosti a rostoucím objemem provozu vozidel. "Zatímco pro společnosti s nízkým rozsahem využívání firemních vozidel je kontrola jejich pohybu důležitá v případě 36 % firem, u společností s velkou mírou provozu a velkým vozovým parkem se jedná již o 49 % firem," doplnil Macků.

Factum Invenio

Článek ze dne 25. června 2004 - pátek