logo itpoint.cz

Služby a využití internetu v českých firmách

Tato nová studie agentury Digimark je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v únoru 2004. Výzkumu se zúčastnilo 1452 respondentů z řad českých firem. Studie je zaměřena na zmapování využívání on-line služeb a internetu ve firmách a navazuje na výzkumy z prosince roku 2002 ...

Tato nová studie agentury Digimark je výsledkem kvantitativního průzkumu trhu, který proběhl v únoru 2004. Výzkumu se zúčastnilo 1452 respondentů z řad českých firem. Studie je zaměřena na zmapování využívání on-line služeb a internetu ve firmách a navazuje na výzkumy z prosince roku 2002.

Součástí studie je kvalitativní analýza on-line služeb pro firmy, které respondenti sami navrhli jako užitečné a potřebné pro svoje firmy. Studie obsahuje více než 100 návrhů on-line služeb.

Studii se zabývá následujícími oblastmi :

Přístup zaměstnanců k internetu

Přístup zaměstnanců k internetu mimo firmu

Elektronické obchody

Marketingové kampaně na internetu

Elektronické bankovnictví

Návrhy služeb - kvalitativní analýza

Návrhy služeb -kvantifikace kategorií

Digimark

Článek ze dne 30. března 2004 - úterý