logo itpoint.cz

SOS bude monitorovat chování obchodníků

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) registruje přetrvávající obavy spotřebitelů ze spuštění dominového efektu, vedoucího k výraznému zdražení. Už nyní spotřebitelé upozorňují SOS na příklady významného růstu cen zboží, odůvodňovaného vstupem do EU. Proto také SOS vyzývá prodávající, aby situace nezneužívali k navýšení cen.

V sobotu vstoupí Česká republika do Evropské unie a k tomuto datu dojde v obchodech kvůli změnám zákona o DPH také k cenovým úpravám. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) registruje přetrvávající obavy spotřebitelů ze spuštění dominového efektu, vedoucího k výraznému zdražení. Už nyní spotřebitelé upozorňují SOS na příklady významného růstu cen zboží, odůvodňovaného vstupem do EU. Proto také SOS vyzývá prodávající, aby situace nezneužívali k navýšení cen.

Vstupem do Evropské unie dochází ke změně základní sazby DPH i k přesunům jednotlivých druhů zboží mezi oběma sazbami této daně a projeví se rovněž změna celních režimů. Zlevnit by tak mohlo všechno zboží v základní sazbě DPH a některé zboží dovážené z EU, zdražit naopak zboží ze zemí mimo EU i veškeré zboží, které bude místo 5 % zdaněno 19 % DPH.

Sdružení obrany spotřebitelů si uvědomuje náročnost práce pracovníků obchodů v těchto dnech i to, že cenovky u většiny zboží se musí změnit úderem půlnoci 30. dubna 2004. Ale i tak je třeba respektovat ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele. Není možné, aby se pracovníci obchodů vymlouvali, že nestačili na regálu umístit správnou cenovku. Zákon jasně hovoří o tom, že platí cena v okamžiku nabídky a není možné spotřebiteli účtovat jinou cenu.

"Naše spotřebitelská organizace vyzývá podnikatele, aby využili prostor, který vzniká pro pokles některých cen. Současně doporučujeme spotřebitelům, aby při svých nákupech dávali přednost prodávajícím, kteří projeví svou solidnost,“ uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS. „Naše Sdružení obrany spotřebitelů České republiky bude situaci sledovat a významné příklady zneužití změny prodávajícími monitorovat. Spotřebitelé mají možnost na křiklavé příklady upozornit na adrese SOS, Rytířská 10, 110 00 Praha 1, e-mail sos@spotrebitele.info," dodal F. Lobovský.

Obchodníci musí do 1. května zvládnout i další změnu. Od tohoto data nabývá účinnost také zákon, který ukládá prodejnám nad 400 čtverečních metrů uvádět na zboží tzv. měrné ceny (tj. cenu za kilogram či litr daného zboží). "Spotřebitelé tím získávají daleko lepší možnost srovnání cenových nabídek a už nemusí přepočítávat různá balení a přemýšlet, které je nejvýhodnější," říká Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů. "SOS to považuje bezesporu za velký přínos pro spotřebitele a věří, že obchodníci tuto svou povinnost splní."

SOS

Článek ze dne 27. dubna 2004 - úterý