logo itpoint.cz

SOS testovalo zásilkové a internetové obchody

Celkem SOS testovalo vzorek náhodně vybraných 9 internetových obchodů, 6 obchodů, které nabízí své výrobky prostřednictvím katalogů a 5 obchodů, které využívají jinou inzerci. Test se zaměřil v první řadě na plnění zákonem stanovených informačních povinností a na ověření, zda prodávající respektuje právo spotřebitele odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Výsledky testu SOS ukázaly, že některou ze základních zákonných informačních povinností nesplnilo 80 % obchodů !

Test náhodně vybraných internetových a zásilkových obchodů uskutečnilo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) v rámci projektu podpořeného Zastoupením Evropské komise v ČR.

Dne 1. ledna 2001 nabyl účinnosti zákon č. 367/2000 Sb., kterým byla do Občanského zákoníku (zák. č. 40/1964 Sb.) implementována také evropská směrnice o uzavírání smluv na dálku 97/7/ES. Došlo tak k významnému posílení zákonných práv českých spotřebitelů při nákupech uzavíraných na dálku (zásilkové a internetové obchody, teleshopping apod.). Přesto se na SOS stále častěji obrací spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni s úrovní obchodních podmínek zásilkových obchodů. Proto SOS zorganizovalo test, jehož cílem bylo zjistit, do jaké míry obchodníci, kteří uzavírají smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku, akceptovali platný zákon, případně nakolik přizpůsobili nové legislativní úpravě své obchody včetně smluvních podmínek předkládaných zákazníkům. Současně měl test ověřit, co spotřebitele čeká, pokusí-li se využít svých zákonných práv.

Celkem SOS testovalo vzorek náhodně vybraných 9 internetových obchodů, 6 obchodů, které nabízí své výrobky prostřednictvím katalogů a 5 obchodů, které využívají jinou inzerci.

Test se zaměřil v první řadě na plnění zákonem stanovených informačních povinností a na ověření, zda prodávající respektuje právo spotřebitele odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodu od kupní smlouvy. Dále SOS sledovalo, zda a jak obchody plní své tři základní informační povinnosti vůči spotřebiteli před uzavřením smlouvy, jež vyplývají z § 53 Občanského zákoníku. (SOS sledovalo: sdělení obchodního jména, adresy a identifikačního čísla provozovatele obchodu, informace o nákladech na dodání zboží, a poučení spotřebitele o jeho právu odstoupit od smlouvy.)

Výsledky testu SOS ukázaly, že některou ze základních zákonných informačních povinností nesplnilo 80 % obchodů.

Celkem 60 % obchodů řádně splnilo svoji zákonnou povinnost a informovalo spotřebitele předem, že má právo do 14 dnů od kupní smlouvy odstoupit. Ovšem jen 50 % obchodů tuto informaci předalo zákazníkovi i po dodávce zboží.

Jeden obchod nedoručil objednané zboží dosud a zřejmě tedy již nedoručí. Dvěma obchodům trvalo dodání přibližně 6 týdnů, zbylé obchody zboží dodaly do 20 dnů.

Závěrem je nutno konstatovat, že na základě provedeného testu je bohužel stále velké procento firem, které nerespektují dostatečně práva spotřebitelů a neposkytují jim zákonné informace. Tím se však prodávající dostávají do nevýhodné pozice, protože lhůta, ve které má spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu se pak ze standardních 14 dnů prodlužuje na 3 měsíce.

SOS

Článek ze dne 20. října 2004 - středa